Böner

  Kära Gud, det är naturligt för mig att säga så till Dig fast jag inte vet hurudan tron borde vara. Somliga säger halleluja, andra uppmanar mig bara att sucka. Och båda känns lika främmande för mig. Jag bara andas. Jag övar mig att vara nära Dig. Jag vill bara …