Texter

Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par

PRESSMEDDELANDE 9.11.2018 Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par Den riksomfattande kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har ett klart huvudsyfte i församlingsvalet den 18 november. Målet är att kyrkomötet ska godkänna att präster viger samkönade par i kyrkan enligt den nya äktenskapslagen. – De förtroendeorgan som nu väljs ska i sin tur om två år …

Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par Read More »

Det grekiska korset

Det grekiska korset symboliserar Kristi fyra verk: Han skänkte nåd. Han gav syndernas förlåtelse. Han öppnade himlen för syndare. Han krossade helvetets makt.

Böner

  Kära Gud, det är naturligt för mig att säga så till Dig fast jag inte vet hurudan tron borde vara. Somliga säger halleluja, andra uppmanar mig bara att sucka. Och båda känns lika främmande för mig. Jag bara andas. Jag övar mig att vara nära Dig. Jag vill bara öppna mitt hjärta på något …

Böner Read More »