PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift.

 

Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänlig. Konservativa Göran Stenlund fick förnyat mandat.

I valet av stiftsfullmäktige invaldes hela fem av de sex lekmannakandidater som stödde Kom alla, nämligen Heidi Juslin-Sandin, Hedvig Långbacka, Susanne Björkman, Nina Björkman-Nystén och Janette Lagerroos. Bland prästerna blev Mia Bäck som stöder Kom alla röstmagnet. Fem av de sju invalda prästerna invaldes på den framstegsvänliga listan Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka.

PS
Till åländskt lekmannaombud i kyrkomötet valdes Bror Gammals, som på Kyrkpressens kandidatfråga svarade: Kyrkan ska viga man och kvinna, som tidigare. Med förbehållet att jag är beredd att modifiera min åsikt beroende av vad biskopsmötet kommer till.