Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par

PRESSMEDDELANDE 9.11.2018

Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par

Den riksomfattande kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har ett klart huvudsyfte i församlingsvalet den 18 november. Målet är att kyrkomötet ska godkänna att präster viger samkönade par i kyrkan enligt den nya äktenskapslagen.

– De förtroendeorgan som nu väljs ska i sin tur om två år välja lekmannaombuden i nästa kyrkomöte. Därför ar det viktigt att vi får förtroendevalda som stöder kyrkvigsel av samkönade par i så många församlingar som möjligt, framhåller Max Mannola, kontaktperson för Kom alla i Borgå stift.

Kom alla har också som mål att församlingarna redan nu ska öppna sina kyrkor för vigsel av samkönade par. Andra centrala teman är öppenhet, medlemsdemokrati, flyktingmottagande, ansvar för medmänniskorna och klimatet. Rörelsen vill arbeta för sina mål i en anda av förtroende och försoning.

I Borgå stift har rörelsen Kom alla nu 43 kandidater i femton församlingar i alla prosterier. I hela kyrkan har rörelsen egna kandidatlistor i 35 församlingar och 548 kandidater på olika listor i 107 församlingar.  Kom alla är starkast i huvudstadsregionen men har kandidater i alla delar av landet.  

– Kom alla har kandidater i alla svenska församlingar i huvudstadsregionen, berättar Mannola.  För första gången finns en hel lista från Borgå stift, Kyrkan mitt i byn i Vanda svenska, på rörelsens webbplats. I Johannes församling i Helsingfors har Kom alla rekordmånga kandidater, femton stycken.

Max Mannola påpekar att kandidater ända fram till valdagen kan sätta in sina uppgifter på Kom allas webbplatswww.tulkaakaikki.net/sv/.  Där kan väljarna också se efter om det  i deras församling finns kandidater som stöder Kom alla.