Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par

PRESSMEDDELANDE KORRIGERING 20.11.2018

Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par
Av de nya förtroendevalda i Borgå stift som har gett svar på kyrkans valkompass stöder 59 procent kyrklig vigsel av samkönade par. Siffrorna har tagits fram av rörelsen Kom alla som aktivt verkar för kyrkvigsel. Andelen invalda som stödde kyrkvigsel var nästan den samma som andelen av de uppställda kandidaterna, 60 procent.

Skillnaden är stor mellan de olika delarna av stiftet. Procentandelen invalda som stöder kyrkvigsel i de olika prosterierna är följande: Åland 88, Domprosteriet 73, Raseborg 72, Åboland 70, Helsingfors 69, Mellersta Nyland 64, Närpes 54, Korsholm 53 och Pedersöre 12 procent. Ännu större var skillnaderna mellan församlingarna. I Åbo var stödet för kyrkvigsel av samkönade par 96 procent, i Mariehamn 95, i Johannes i Helsingfors 93, i Vanda svenska 86, i Ekenäsnejden 79, i Matteus i Helsingfors 75 och, i Agricola och Borgå domkyrkoförsamling 73 procent . I Österbotten var stödet störst i Malax 67 procent och i Vasa 59. I Esse, Larsmo och Kronoby fanns det inga kandidater som stödde kyrkvigsel och i Pedersöre invaldes ingen sådan kandidat.

Rörelsen Kom alla fick in 29 förtroendevalda i 11 församlingar. Rörelsen hade 41 kandidater på olika listor i 15 församlingar. För fyra år sedan fick Kom alla 16 förtroendevalda i nio församlingar. Liksom tidigare är stödet för rörelsen starkast i huvudstadsregionen.
Kandidatlistan Kyrkan mitt i byn i Vanda svenska församling, som finns som lista på Kom allas
webbplats, fick alla sina kandidater invalda. Listan tog alla tre platser i fullmäktige och åtta av 12 platser i församlingsrådet. I Johannes församling i Helsingfors fick Kom alla-kandidater tre av fyra platser i fullmäktige och 10 av 14 platser i församlingsrådet. Också i konservativa Petrus i Helsingfors invaldes två Kom alla-kandidater.

– Valresultatet innebär att det fortfarande krävs arbete för att i valet om ett och ett halvt år få en kyrkomötesgrupp som är beredd att ge präster rätt att viga samkönade par, framhåller Max Mannola, kontaktperson för Kom alla i Borgå stift. Kanske det vore dags att frångå traditionen med regionala listor och ställa upp en liberal lekmannalista, där kandidaterna stöder kyrkvigsel av samkönade par.

På finskt håll fick rörelsen Kom alla in 284 förtroendevalda, näsan 100 fler än för fyra år sedan. Man fick representation i 90 församlingar, jämfört med 72 år 2014. Rörelsen som tidigare starkt stöd i huvudstadsregionen, där man fick majoritet i flera församlingsråd. I Helsingfors ökade rörelsens förtroendevalda från 90 i föregående val till 111. Rörelsen fick också förtroendevalda i andra församlingar från Uleåborg till Imatra.