Aktuellt

Kirkolliskokouksen istuntosali

Framstegsvänliga gjorde gott resultat i valet av kyrkomöte

Framstegsvänliga kandidatlistor gjorde ett gott resultat i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige på tisdagen. I Borgå stift fick valmansföreningen En kyrka för alla två av tre lekmannaombud och listan Tillsammans båda prästombuden i kyrkomötet. I hela kyrkan fick listor som förespråkades av rörelsen Kom alla 40 av de 96 valda ombuden i kyrkomötet.  – Vi …

Framstegsvänliga gjorde gott resultat i valet av kyrkomöte Read More »

Borgå stift, biskopsval, kandidaternas svar

Första omgången av biskopsvalet i Borgå stift ordnas i mars. Rörelsen Kom alla ställde till kandidaterna sju frågor, som var förknippade med rörelsens mål, och bad om korta svar på dem. Svaren publiceras enligt alfabetisk ordning av kandidaternas släktnamn. 1. Hur skulle du verka för att göra kyrkans beslutsfattande mer öppet och transparent? 2. Hur …

Borgå stift, biskopsval, kandidaternas svar Read More »

Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par

PRESSMEDDELANDE KORRIGERING 20.11.2018 Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par Av de nya förtroendevalda i Borgå stift som har gett svar på kyrkans valkompass stöder 59 procent kyrklig vigsel av samkönade par. Siffrorna har tagits fram av rörelsen Kom alla som aktivt verkar för kyrkvigsel. Andelen invalda som stödde kyrkvigsel …

Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par Read More »

Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par

PRESSMEDDELANDE 9.11.2018 Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par Den riksomfattande kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har ett klart huvudsyfte i församlingsvalet den 18 november. Målet är att kyrkomötet ska godkänna att präster viger samkönade par i kyrkan enligt den nya äktenskapslagen. – De förtroendeorgan som nu väljs ska i sin tur om två år …

Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par Read More »

PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift.

  Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänlig. Konservativa Göran Stenlund fick förnyat mandat. I valet av stiftsfullmäktige invaldes …

PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift. Read More »

Valvaka i Helsingfors 10.2.2016

Valvaka för rörelsen Kom alla i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige hålls i Helsingfors onsdag 10.2.2016 kl 17 på hotell Arthur, Berggatan 19. Som traditionen bjuder är den öppen för företrädare för olika listor. Varmt välkomna!

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund på mångfaldsseminarium i Lojo 3.10.2015

Gemenskapsrörelsen arrangerar tillsammans med Kom alla-gruppen i Lojo ett mångfaldsseminarium Låt kyrkan välsigna! lördag 3.10. Huvudtalare är emeritabiskopen i Härnösand Tuulikki Koivunen-Bylynd. Till seminariet inbjuds företrädare för kyrkomötet, stift och organisationer som har möjlighet att påverka diskussionen om äktenskapets ställning i kyrkan i Finland. Seminariet arrangeras i Lojo församlingscentrum, Sibeliusgatan 2. På grund av lunchen …

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund på mångfaldsseminarium i Lojo 3.10.2015 Read More »

Vem viger kyrkan? – Den nya äktenskapslagen och kyrkan – Diskussion på de finska kyrkodagarna i Kouvola lördag 23.5.2015

Diskussion på de finska kyrkodagarna i Kouvola lördag 23.5.2015 kl 13-15 i byggnaden Tuulensuoja, Hallituskatu 10. Arrangörer Gemenskapsrörelsen och rörelsen Kom alla. I paneldiskussionen deltar biskopen i Åbo Kaarlo Kalliala, Gemenskapsrörelsens grundare, utbildaren i familjearbete Liisa Tuovinen, kyrkomötesombudet Aino Vesti och teol.dr Antti Yli-Opas, vars doktorsavhandling behandlar äktenskapets teologi. I panelen medverkar också en person …

Vem viger kyrkan? – Den nya äktenskapslagen och kyrkan – Diskussion på de finska kyrkodagarna i Kouvola lördag 23.5.2015 Read More »

Rörelsen Kom alla starkare i Helsingfors

Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla stärkte sina positioner i Helsingfors i församlingsvalet, men gick bakåt i resten av landet. I Helsingfors fick rörelsen 90 förtroendevalda i aderton församlingar. I hela landet hade rörelsen måndag morgon fått 183 förtroendevalda i 74 församlingar. För fyra år sedan fick man 239 förtroendevalda i 100 församlingar. I Borgå stift …

Rörelsen Kom alla starkare i Helsingfors Read More »

PRESSMEDDELANDE 31.10.2014

Förnyelserörelse uppmanar alla att rösta i församlingsvalet. Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla verkar för en kyrka som inte diskriminerar kvinnor och sexuella minoriteter, men bär ansvar för skapelsen och de svaga i samhället. Rörelsen deltar nu för tredje gången i församlingsvalet. Den uppmanar alla medlemmar i församlingarna att påverka kyrkans framtid genom att rösta i …

PRESSMEDDELANDE 31.10.2014 Read More »