Kirkolliskokouksen istuntosali

Framstegsvänliga gjorde gott resultat i valet av kyrkomöte

Framstegsvänliga kandidatlistor gjorde ett gott resultat i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige på tisdagen. I Borgå stift fick valmansföreningen En kyrka för alla två av tre lekmannaombud och listan Tillsammans båda prästombuden i kyrkomötet. I hela kyrkan fick listor som förespråkades av rörelsen Kom alla 40 av de 96 valda ombuden i kyrkomötet. 

– Vi är helt nöjda med valresultatet säger Max Mannola, ombud för valmansföreningen En kyrka för alla. Det var första gången vi hade en tydlig ”åsiktslista” i Borgå stift och den satsningen var värd besväret, fast fördelningen mellan framstegsvänliga och konservativa ombud blev oförändrad. 

– På grund av de konservativas röstkoncentration har framstegsvänliga lekmän i Österbotten inte på länge haft reella chanser att bli valda till kyrkomötet, men nu tog Ulla-Maj Wideroos första platsen i hela stiftet, noterar Mannola.  Det uppfattar jag som ett tecken på att försvaret av kvinnliga präster och vigsel av samkönade par har ett starkt stöd i hela stiftet. 

I stiftsfullmäktige i Borgå stift fick En kyrka för alla åtta av de 14 lekmannamedlemmarna och Tillsammans fem av de sju prästmedlemmarna. 

– Projektet med en stiftsomfattande åsiktslista för lekmän har varit ett omfattande och intressant samarbete mellan reformvänliga krafter i stiftet, konstaterar Mannola. Att ingen av de invalda lekmännen i stiftsfullmäktige var från huvudstadsregionen visar också att man röstar mer enligt åsikt än lokalt.

”Samkönad kyrkvigsel kan avancera”

I kyrkomötesvalet i hela landet invaldes 21 av de 32 prästombuden och 19 av de 64 lekmannaombuden på listor som stöddes av rörelsen Kom alla.

Vesa Hirvonen, koordinator för rörelsen Kom alla,  framhåller speciellt att över hälften av de invalda prästerna stöder rörelsens mål att möjliggöra kyrkvigsel av samkönade par. Också kandidater på andra listor än de som stöds av Kom alla omfattar detta mål.

–  Om man räknar med också liberala kandidater uppställda på till exempel partilistor är det inte omöjligt att äktenskapsfrågan kan avancera i den riktning vi önskar under den kommande valperiod, bedömer Hirvonen.

Mera information:

Max Mannola, max.mannola@gmail.com, tfn 040 563 9018

www.facebook.com/enkyrkaforalla