Biskop Tuulikki Koivunen Bylund på mångfaldsseminarium i Lojo 3.10.2015

Gemenskapsrörelsen arrangerar tillsammans med Kom alla-gruppen i Lojo ett mångfaldsseminarium Låt kyrkan välsigna! lördag 3.10. Huvudtalare är emeritabiskopen i Härnösand Tuulikki Koivunen-Bylynd. Till seminariet inbjuds företrädare för kyrkomötet, stift och organisationer som har möjlighet att påverka diskussionen om äktenskapets ställning i kyrkan i Finland.

Seminariet arrangeras i Lojo församlingscentrum, Sibeliusgatan 2. På grund av lunchen behövs anmälan senast 25.9. på adressen arja.penttinen (ät) evl.fi eller per textmeddelande 050 539 0123.

Program för seminariedagen Låt kyrkan välsigna!

9.00 Laudes i Sankt Lars kyrka

Saft, kex, frukt serveras i församlingssalen

10.00 Seminariet öppnas. Arja Penttinen, Ulf Särs

10.15 Varför behövs just nu diskussion om äktenskapet och välsignelsen. Liisa Tuovinen

10.30 Processen i Svenska kyrkan. Tuulikki Koivunen-Bylund

12.00 Lunch och kaffe

13.00 Paneldiskussion om de strategiska stegen

Deltagare i panelen: Tuulikki Koivunen-Bylund, kyrkomötesombudet, professorn i socialetik

Jaana Hallamaa, kyrkomötesombudet, kyrkoherde Kalervo Salo och åtminstone en deltagare

som bekräftas senare

15.00 Paus, kaffe och frukter

15.30 Smågrupper och inledare i dem:

Den offentliga diskussionen: programchef Kimmo Saares

Kyrkomötesvalet: koordinator för rörelsen Kom alla Vesa Hirvonen

Påverkan i kyrkomötet: kyrkomötesombudet Katri Korolainen

Påverkan på stiftsnivån: stiftsdekan Reijo Liimatainen

16.30 Sammandrag av grupparbetet

17.30 Avslutning av seminariet och förflyttning till kyrkan

18.00 Regnbågsmässa i Sankt Lars kyrka

20.00 Fri samvaro på Saarikko lägergård, kvällsbit kring brasan, möjlighet till strandbastu