Program

Kristi kyrka är öppen för alla. Men vi kristna har ställt upp hinder för evangeliet. För det måste vi göra bättring.

Tidsbundna människosyner, världsbilder och levnadsregler hör inte till trons grundsanningar. Kyrkan har alltid varit tvungen att ompröva dem. Jesus själv tog avstånd från fädernas regler. Luther avskaffade celibatet för präster. Det behövs omprövningar också i vår tid.

Inte heller kyrkans verksamhetsstrukturer hör till trons grundsanningar. Ett beslutsfattande utan insyn leder till dåliga lösningar. Öppen växelverkan ger kyrkans medlemmar möjlighet att delta i gemensamma beslut.

Vi behöver fördomsfria nysatsningar. Vi måste skapa förtroende och försoning mellan kyrkliga grupper som tänker olika. Vi måste aktivt stöda ärliga samtal i kyrkan. Vi måste våga bryta kulisserna av framgång och föredömlighet. Vi måste tillsammans söka metoder att dela det materiella goda med andra.

Det är speciellt viktigt att kyrkans gemenskap är öppen för dem som känner sig behöva kyrkan men av besvikelse redan har lämnat den. Det räcker inte med en uppgiven uppehållande strid mot att förlora medlemmar. Kyrkan måste aktivt kämpa för att få tillbaka också dem som redan har utträtt. Kyrkan kan förändras, då vi förändras.

Vi som längtar efter förnyelse kan förena våra krafter och ta ett större ansvar än tidigare för vår kyrka. Vi bjuder in alla som omfattar vårt förnyelseprogram över väckelserörelse-, parti- och andra gränser. Vi hoppas att förnyelserörelsen skall stärka vårt engagemang i kyrkan och dess arbete.

Så kan vi bereda väg för Kristus:

  • Samtal och beslutsfattande i kyrkan bör vara öppna.
  • Kyrkan bör växa till en gemenskap av kärlek och rättvisa:
    • Diskrimineringen av kvinnliga präster bör upphöra i alla församlingar.
    • De som hör till köns- och sexuella minoriteter bör utan villkor hälsas välkomna som medlemmar och anställda i församlingarna.
    • Man bör respektera de lösningar i livet som har gjorts av frånskilda, samboende och ensamstående.
  • Vi bör i samarbete dela vårt materiella goda med de fattiga i vårt eget land och i hela världen.
  • Vi bör verka för förtroende och försoning mellan kyrkliga grupperingar som tänker olika.

Vårt motto: Kristi kyrka är till för alla.