Rörelsen Kom alla är ett nätverk av reformvilliga som startade i mars 2005 för att inom kyrkan väcka ärlig diskussion om dess grundläggande uppgift, öka öppenheten i det kyrkliga beslutsfattandet och bygga broar mellan oliktänkande.


Kristi kyrka är till för alla!