PRESSMEDDELANDE 31.10.2014

Förnyelserörelse uppmanar alla att rösta i församlingsvalet.

Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla verkar för en kyrka som inte diskriminerar kvinnor och sexuella minoriteter, men bär ansvar för skapelsen och de svaga i samhället.

Rörelsen deltar nu för tredje gången i församlingsvalet. Den uppmanar alla medlemmar i församlingarna att påverka kyrkans framtid genom att rösta i valet den 9 november.

Kom alla har i år fler egna kandidatlistor än tidigare, i 29 församlingar mot tolv för fyra år sedan. Dessa listor upptar 264 kandidater. Dessutom stöds rörelsen av över 150 kandidater på andra listor i 61 församlingar. I Borgå stift finns nu 17 kandidater i nio församlingar på webbsidan www.tulkaakaikki.net/sv/borga-stift, men fler kan ännu anmäla sig.

Rörelsen har egna listor främst i huvudstadsregionen, men också i bl.a. Lahtis, Tammerfors och Rovaniemi. För fyra år sedan fick rörelsen 239 förtroendevalda i 100 församlingar, i Borgå stift 31 företrädare i 16 församlingar. I Helsingfors har rörelsen majoritet i några församlingsråd.

”Det stora flertalet av kyrkans medlemmar förundrar sig över den kyrkliga debatten. De konservativa är klart överrepresenterade i förtroendeorganen och det märks i beslutsfattandet. Församlingsvalet ger kyrkans medlemmar en verklig möjlighet att påverka kyrkans riktning”, säger Vesa Hirvonen, koordinator för rörelsen.

Mera information:

Koordinator för rörelsen Kom alla:
Vesa Hirvonen, vesa.hirvonen@helsinki.fi, tfn 050 346 1084

Kontaktpersoner i Borgå stift:
Max Mannola, max.mannola@gmail.com, tfn 040 563 9018
Ulf Särs, ulsars@gmail.com, tfn 050 564 1833