Rörelsen Kom alla starkare i Helsingfors

Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla stärkte sina positioner i Helsingfors i församlingsvalet, men gick bakåt i resten av landet. I Helsingfors fick rörelsen 90 förtroendevalda i aderton församlingar. I hela landet hade rörelsen måndag morgon fått 183 förtroendevalda i 74 församlingar. För fyra år sedan fick man 239 förtroendevalda i 100 församlingar. I Borgå stift minskade stödet för rörelsen. Man fick in 16 förtroendevalda i nio församlingar, jämfört med 31 i sexton församlingar år 2010.

”Kom alla verkar för en kyrka som inte diskriminerar någon på grund av kön eller sexuell läggning. För fyra år sedan fick rörelsen stöd av kandidater på olika listor på grund av uppståndelsen kring den s.k. homokvällen i televisionen. I år ansåg många kandidater och listor som stöder rörelsens målsättningar att en sådan opinionsyttring inte behövdes”, säger Ulf Särs, en av kontaktpersonerna för rörelsen i Borgå stift.

”I finska församlingar i Helsingfors, där rörelsen är tillräckligt stark för att påverka beslutsfattandet, fick den fler anhängare än tidigare”, konstaterar Särs. ”Det blir spännande att se vilka följder resultatet i församlingsvalet som helhet får i valet av kyrkomöte om två år.”
I Borgå stift fick rörelsen Kom alla sex förtroendevalda i Johannes församling i Helsingfors, tre i Vanda svenska församling och företrädare också i Lovisa, Borgå, Esbo, Väståboland, Åbo, Jakobstad och Karleby.

Mera information:
Koordinator för Kom alla:
Vesa Hirvonen, 050 346 1084

Kontaktpersoner i Borgå stift:
Ulf Särs, 050 564 1833
Max Mannola, 040 563 9018