Rörelsen Kom alla påverkar

Rörelsen Kom alla är att förenande band för de medlemmar och vänner till kyrkan som tror att kyrkan måste förnyas för att kunna fylla sin uppgift. Rörelsen är öppen för alla som vill verka för de principer som finns nedskrivana i programmet. Man kan bli medlem i Kom alla genom att skriva under programmet.

Rörelsen Kom alla verkar med hjälp av sin webbplats, en sida på Facebook och e-postbrev. Vi samlas två gånger per år till tematräffar för att lära oss nytt och samtala. Rörelsens verksamhet leds av en aktionsgrupp som samlas i Helsingfors. Ta kontakt med koordinatorn för aktionsgruppen om du är intresserad av att delta i gruppens arbete. För lokal verksamhet har vi ett nätverk av kontaktpersoner i stiften.

Medlemmarna i Kom alla är vanliga församlingsbor. Medlemmar i rörelsen verkar också i församlingsråd, kyrkofullmäktige, kyrkoråd och stiftsfullmäktige på olika håll i Finland. Vår rörelse har också företrädare också i kyrkomötet. I vårt nätverk finns både medlemmar i olika partier och partipolitiskt obundna kyrkliga påverkare.

Vår rörelses första mål var församlingsvalet 2006. I församlingsvalet fick reformvänliga sin röst hörd i församlingarnas beslutsfattande. Resultatet i församlingsvalet avgör riktningen för kyrkans utveckling. Också valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i februari 2008 pekade på förnyelse. Församlingsvalet 2010 var en stor framgång för de reformvänliga. I valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige 2012 befästa de reformvänliga sin ställning speciellt i södra Finland.