Vem viger kyrkan? – Den nya äktenskapslagen och kyrkan – Diskussion på de finska kyrkodagarna i Kouvola lördag 23.5.2015

Diskussion på de finska kyrkodagarna i Kouvola lördag 23.5.2015 kl 13-15 i byggnaden Tuulensuoja, Hallituskatu 10. Arrangörer Gemenskapsrörelsen och rörelsen Kom alla.

I paneldiskussionen deltar biskopen i Åbo Kaarlo Kalliala, Gemenskapsrörelsens grundare, utbildaren i familjearbete Liisa Tuovinen, kyrkomötesombudet Aino Vesti och teol.dr Antti Yli-Opas, vars doktorsavhandling behandlar äktenskapets teologi. I panelen medverkar också en person som vill ingå äktenskap med sin partner av samma kön och önskar kyrkans välsignelse för äktenskapet.

Diskussionen leds av Arja Penttinen och Ilari Rantakari. Allmänheten ges möjlighet att delta i samtalet. Efter inledningar och kommentarrundor ges allmänheten möjlighet att delta i samtalet.

Diskussionen handlar om hur kyrkan skall handla, då riksdagen har godkänt en jämlik äktenskapslag. Målet för samtalet är att söka en väg vidare med respekt för andras övertygelse. Diskussionen är öppen för allmänheten och avgiftsfri. Lokalen rymmer 150 personer så det lönar sig att komma i tid.

Efter diskussionen hålls kl 15-17 i övre våningen i byggnaden Tuulensuoja en gemensam nätverksträff för Gemenskap och Kom alla. Målet är att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och få aktuell information. Samlingen leds av Veronica Saarela från Gemenskap och Sari Roman-Lagerspetz från Kom alla. Vid samlingen ges också information om en eventuell gemensam kvällssits.

På kyrkodagarnas Kyrktorg har Gemenskap och Kom alla ett gemensamt informationsbord. Där behövs dejourer. Kyrktorget är öppet fredag 22.5 kl 10.00-20.30 och lördag 23.5 kl 9.00-20.30. Den som är beredd att stå en stund bakom bordet och samtala med besökare kan anmäla sig till Jorma Hentilä, jorma.hentila(at)gmail.com.