Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020 

PRESSMEDDELANDE 26.10.2018

Rörelsen Kom alla:

Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020 

Det hålls församlingsval 18.11 med förhandsröstning 6-10.11. Rörelsen Kom alla öppnar sin riksomfattande valskampanj i Helsingfors tisdag 6.11. Rörelsen och dess kandidater stöder jämlik kyrklig vigsel enligt den nya äktenskapslagen. Ett annat centralt tema är öppenhet i beslutsfattandet och medlemsdemokratI. Rörelsen vill arbeta för sina mål i en anda av förtroende och försoning.

Valöppningen 6.11 hålls kl 17-18 vid Glaspalatset i Helsingfors, i hörnet av Mannerheimvägen och Simonsgatan. På programmet står tal av kandidater, musik, utdelning av material och samvaro. Bland talarna finns riksdagsman Pekka Haavisto, skådespelaren Saara Paavolainen och kompositören Petri Laaksonen.

Rörelsen Kom alla bedriver valkampanj under hashtagen #jaikyrkan. Rörelsen vill att alla församlingar ska öppna sina kyrkor för samkönad vigsel och stöder präster som viger alla par.

 – Detta val avgör kyrkans linje fram till mitten av 2020-talet, eftersom de förtroendeorgan som nu väljs i sin tur väljer lekmannaombuden i nästa kyrkomöte, framhåller Vesa Hirvonen, koordinator för rörelsen Kom alla.

Kom alla har egna kandidatlistor i 34 församlingar jämfört med 29 i valet 2014. På sin webbplats samlar rörelsen in uppgifter också om andra listor och kandidater som stöder dess målsättningar.  För närvarande har 375 kandidater från 86 församlingar runtom i landet satt in sina uppgifter på rörelsens valsidor.

Första listan i Borgå stift

För första gången finns en hel kandidatlista från Borgå stift, Kyrkan mitt i byn i Vanda svenska församling, på Kom allas webbplats. I övriga församlingar vidtalar man kandidater på andra listor att ställa upp. I Johannes församling i Helsingfors har man redan elva Kom alla-kandidater, fler än någonsin. 

Kom allas kampanj pågår runtom i landet. Onsdag 7.11. kl. 18-19 står tysta ljusvakter vid portarna till kyrkor på många orter för att stödja jämlik kyrklig vigsel. Foton av ljusvakterna publiceras i sociala medier på valmansföreningars och enskilda kandidaters webbplatser.

Information om Kom allas kandidater, målsättning, valarbetet och evenemang finns på webbplatsen https://tulkaakaikki.net/vaalit-2018/.  Information om vad kandidaterna står för finner man också på kyrkans valkompass https://vaalikone.seurakuntavaalit.fi/sv/.