Tulkaa kaikki -liike

Tulkaa kaikki -liike on kirkon jäsenten avoin verkosto, joka haluaa edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avointa päätöksentekoa kirkossa erityisesti kirkon vaalien kautta. Kannatamme tasa-arvoisen avioliittolain toteuttamista kirkossa ja haluamme, että meillä on tasa-arvoinen papisto sukupuoleen katsomatta.

Tuemme kirkon vaaleissa ehdokkaaksi asettumista, vaaliohjelmien näkyvyyttä ja vaaleissa äänestämistä. Haluamme myös luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille. Kristuksen kirkko on kaikille.

Tulkaa kaikki -liike on toiminut avoimena verkostona vuodesta 2005 lähtien. Sitä johtaa toimintaryhmä, joka on kaikille liikkeen ohjelman allekirjoittaneille avoin. Liikkeen toiminnan tueksi on perustettu 2019 tukiyhdistys Tulkaa kaikki -liikkeen tuki ry. 


Kirkolliskousvaaliohjelma 2020

1. Avioliitto kaikille, syrjinnälle loppu

 • Kaikilla samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen
 • Tuemme pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja
 • Kaikkien parien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa
 • Sukupuoli- ja muiden vähemmistöjen syrjintään seurakunnissa puututaan aktiivisesti
 • Pappisnaisten epäsuora marginalisointi tunnistetaan ja lopetetaan

2. Kirkon jäsenet vaikuttajiksi

 • Kirkko tarvitsee aktiivisia jäseniä
 • Jäsenten osallistumista päätöksentekoon tuetaan
 • Hallinto sopeutetaan jäsenmäärään kaikilla tasoilla
 • Päätöksenteon ja rekrytoinnin on oltava avointa ja läpinäkyvää

3. Varjelemme luomakuntaa, jaamme omastamme

 • Kirkko edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, kestävässä kehityksessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä
 • Tuemme heikossa asemassa olevia omassa maassa ja maailmalla
 • Olemme aktiivinen osa globaalia Kristuksen kirkkoa

4. Luottamusta ja sovintoa kirkkoon

 • Vastakkainasettelusta kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen
 • Edistämme avointa ja monipuolista keskustelua 
 • Kristuksen kirkko on kaikille

Ajankohtaista