De Nådgröna stöder Kom alla -rörelsen

I slutet av år 2011 grundades en ny förening inom det Gröna Förbundet r.p.: Armon Vihreät r.y., som fick också det svenska namnet De Nådgröna r.f. (namnets form kan jämföras med ordet ”rödgröna”). Flera andra politiska partier har också sin underförening för kyrklig politik, och nu fick även de Gröna sin. Syftet med föreningen kan sammanfattas i 3 teser, som man kan läsa på http://yhdistykset.vihreat.fi/armon.vihreat/:

1) Positiv religionsfrihet betyder, att var och en har rätt till religion.
2) Man kan inte pruta på mänskliga rättigheter.
3) “Grönhet” och kyrkan stänger inte ut varandra.

Under de första åren samlade föreningen en hyfsad medlemsbas på ca 50 medlemmar, höll diskussionstillfällen om religionsrelaterade saker, redigerade utlåtanden till tidningar eller bloggar samt syntes i partiets interna politiska diskussioner. Målet förutom teserna var att förbättra relationen mellan de Gröna och statskyrkorna och att öka växelverkan mellan dem, vilket kunde resultera i större sakkunnighet i kyrkliga frågor inom partiet och större ekologiskhet inom kyrkan.

Från början beslöt de Nådgröna att ideologiskt stöda Kom alla -rörelsen. Det är logiskt, eftersom partiet i sin helhet stöder ett av rörelsens huvudteman, sexuella minoriteters rättigheter. Två synliga Nådgröna aktiva arbetar också inom Kom alla -rörelsens styrgrupp: Nådgrönas nuvarande ordförande Katri Korolainen (Helsingfors) och Nådgrönas sekreterare Eve Rämö (Vanda).

De gröna vallistorna konkurrerar inte med Kom alla -rörelsens listor, utan man har försökt så mycket som möjligt samla sig på samma listor. Förstås tillägger det gröna programmet bl.a. vissa miljöaspekter som saknades i Kom alla -programmet. En grönare kyrka är jämställd och respektfull, redig och hållbar, serviceorienterad och samtalande, öppen och demokratisk samt bekant och trygg. Läs mera på http://yhdistykset.vihreat.fi/armon.vihreat/seurakuntavaalit-2014/

Fast det finns många gröna inom Kom alla -rörelsen, måste man komma ihåg att även socialdemokrater, samlingspartister, sfp:are, centern och vänstern är representerade inom rörelsen. Det är bra att de liberalare krafterna i flera partier har en neutral rörelse som de kan samlas i.