Kära medlem i församlingsrådet i min församling Johannes!

Jag skriver till dig därför att det är församlingsrådet som skall leda församlingens verksamhet och främja dess andliga liv, gudstjänster, kristen fostran, själavård, diakoni och mission. Församlingen är inte ett företag, där kyrkoherden är vd, församlingsrådet en styrelse, som bara godkänner den operativa ledningens planer, och medlemmarna kunder, som de …