“Vi måste göra något åt kyrkans smärtpunkter”

Mari Lamminen, kantor

Jag vill lyfta fram två saker, som jag hoppas att rörelsen Kom alla skulle hjälpa kyrkan och dess medlemmar med.

Många upplever det svårt att rösta i församlingsvalet, därför att de ofta inte alls känner kandidaterna eller vet något om deras tankar och andliga utgångspunkter. Rörelsen Kom alla har grundats för att vara till hjälp med bl.a. detta problem. De kandidater som skriver under rörelsens program uttrycker sin ståndpunkt åtminstone i fråga om några smärtpunkter i vår kyrka och gör det därigenom förhoppningsvis lättare för dem som skall rösta.

Det har inte på länge varit kriminellt att vara homosexuell och det betraktas inte heller som en sjukdom. Statsmakten har redan för några år sedan dragit konsekvenserna av detta men kyrkan har inte förmått göra det. Det har berett många homosexuella och lesbiska stora andliga lidanden och redan för den skull bör kyrkan snabbt göra bättring i fråga om sin diskriminerande attityd. På Bibelns första sidor står det, att det inte är bra för människan att vara allena. Detta gäller homosexuella lika väl som heterosexuella. Kyrkan bör stöda alla människor i att skapa bestående och trogna människorelationer oberoende av sexuell inriktning.