PRESSMEDDELANDE 20.6.2018

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018

Rörelsen Kom alla vill ge möjlighet till samkönad vigsel i alla församlingar

Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har publicerat sina mål i församlingsvalet hösten 2018. Rörelsen vill att samkönade par skall kunna vigas i alla församlingar. Rörelsen vill främja förtroende och försoning i kyrkan och arbetar för att stärka medlemsdemokratin och göra slut på könsdiskrimineringen i församlingarna. Rörelsen påminner också om att det är viktigt att dela med sig av sitt eget både i hemlandet och överallt i världen.

”Höstens församlingsval avgör om samkönade par erkänns i församlingarna och hela kyrkan. I lokalförsamlingarna kan man bidra till att göra kyrkorummet är tillgängligt för alla par.  Kyrkans syn på äktenskapet avgörs av kyrkomötet, men de förtroendevalda i församlingarna väljer lekmannaombuden i kyrkomötet.  I höstens val kan man alltså också påverka kyrkomötets sammansättning”, framhåller Vesa Hirvonen, koordinator för rörelsen Kom alla.

Rörelsen Kom alla har verkat i kyrkan sedan år 2005 och antalet kandidater har ökat i varje val. ”Vår rörelse har en stark roll i det kyrkliga beslutsfattandet i huvudstadsregionen, men i höstens val har många kandidater anmält sig också på annat håll i landet. Det är viktigt med tanke på de riksomfattande besluten”, konstaterar Vesa Hirvonen.

Utöver egna listor har Kom alla kandidater som stöder rörelsens program också på andra listor, bland annat listor med bakgrund i olika partier. Kom alla är partipolitiskt obunden.

”I Borgå stift har Kom alla hittills inte haft egna listor i någon församling, men många kandidater på så kallade församlingslistor eller politiska listor i församlingar runtom i stiftet. Vi hoppas att den aktuella frågan om vigsel av samkönade par skall få fler kandidater än tidigare att stöda rörelsens program också i vårt stift”, säger Max Mannola, kontaktperson för Kom alla i Borgå stift.

Församlingsvalet hålls 18.11 med förhandsröstning 6-10.11. Kandidatnomineringen pågår hela sommaren och avslutas 17.9.

Läs hela programmet här:

https://tulkaakaikki.net/sv/vaalit-2018/tulkaa-kaikki-liikkeen-seurakuntavaaliohjelma-2018/

Tilläggsinformation:

Max Mannola, kontaktperson för Kom alla i Borgå stift, max.mannola@gmail.com, tfn 040 563 9018

Vesa Hirvonen, koordinator för Kom alla, vesa.hirvonen@helsinki.fi, tfn 050 346 1084