Höstbrev från rörelsen Kom alla 3/15

I detta medlemsbrev

  • Rörelsens verksamhetsidé: respekt för alla och konstruktiv förnyelse
  • Mångfaldsseminarium ” Låt kyrkan välsigna!” i Lojo lördag 3.10
  • Kom alla 10 år: fest i Alphöjdens kyrka i Helsingfors lördag 24.10
  • Kom alla i Tomasmässan i Helsingfors söndag 8.11
  • Val av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i februari 2016
  • Arbete med rörelsens strategi – välkommen att delta
  • Skriv Kom alla-blogg
  • Hälsningar från Helsingfors Pride-veckan i juni
  • Medlemsbrevet förnyat

 

Kära vänner till rörelsen Kom alla!

 

Hösten har kommit. Vi får förundra oss över hur naturens grönska omvandlas till höstens olika nyanser av rött och gult. Hur god Gud har skapat världen! I år får vi ta emot höstens värme och svalka, klara morgnar och daggdroppar tillsammans med medmänniskor som kommit långt bort ifrån. Kanske vi verkligen får änglar eller Kristus själv som gäster, då vi tar emot hemlösa i vårt land. Låt oss dela med oss av det vi har fått, det vi ger åt andra är inte bort från oss själva.

Respekt för alla och konstruktiv förnyelse

Vår rörelses aktionsgrupp har konstaterat hur viktigt det är att hela tiden sträva till en dialog med respekt för alla parter i vår kyrka. Rörelsens koordinator Vesa Hirvonen formulerade det såhär i en av rörelsens bloggar i juni:

Kom alla är ett förpliktande namn. Vi inbjuder alla, inte bara bekanta, våra likar, dem som hör till oss och har samma åsikter som vi, utan alla. Vi bygger en kyrka med öppen verksamhet och öppet beslutsfattande. Vi bygger en kyrka som förverkligar kärleken till nästan och inte diskriminerar någon. Vi bygger en kyrka där det råder förtroende och gemenskap mellan dem som tänker olika.

Vi förstår att inte heller livet i Kristi kyrka kan vara utan konflikter. Nyckeln till konfliktlösning är inte nertystning utan öppenhet. Låt oss säga vad vi tycker tydligt men vänligt. Och lyssna på de andra parterna. Öppenhet leder till förtroende. Och då förtroende råder ser många saker annorlunda ut.

Läs hela bloggen på finska: https://www.kotimaa24.fi/tulkaa-kaikki-ihan-kaikki/

Mångfaldsseminarium ”Låt kyrkan välsigna!” i Lojo

Gemenskapsrörelsen arrangerar tillsammans med Kom alla-gruppen i Lojo ett mångfaldsseminarium ”Låt kyrkan välsigna!” lördag 3.10. Huvudtalare är emeritabiskopen i Härnösand Tuulikki Koivunen Bylund. Till seminariet inbjuds företrädare för kyrkomötet, stift och organisationer som har möjlighet att påverka diskussionen om äktenskapets ställning i kyrkan i Finland. Välkommen med för att få information och samtala om verksamheten. Seminariet arrangeras i Lojo församlingscentrum, Sibeliusgatan 2. På grund av lunchen behövs anmälan senast 25.9 på adressen arja.penttinen@  (ät) evl.fi eller per textmeddelande 050 539 0123.

Hela programmet för evenemanget

Kom alla 10 år: fest i Helsingfors

Vår rörelse fyller 10 år lördag 24.10.2015. En fest öppen för alla hålls i församlingssalen i Alphöjdens kyrka, Kotkagatan 24 i Helsingfors kl 13-16. På programmet står en inledningsandakt (Teemu Laajasalo, en utblick på historien, vad vi åstadkommit och mot framtiden (Vesa Hirvonen och Henrietta Grönlund), musik (Petri Laaksonen) och enkel servering. Kyrkomötesombuden Katri Korolainen och Heikki Hiilamo berättar om sina erfarenheter, funderar på valet och annat på kommande. Det blir också tid för samtal. Efter festen hålls regnbågsmässa i kyrkan kl 17.

Tomasmässa i Helsingfors

Som en del av 10-årsfesten är rörelsen Kom alla med och förrättar Tomasmässan i Agricolakyrkan i Helsingfors söndag 8.11 kl 18. Mari Lamminen och Matti Peiponen sammanställer mässan, Vesa Hirvonen predikar och Pirjo Kantala är liturg. Människor i vår rörelse inbjuds att ställa upp i olika frivilliguppgifter:  http://www.tuomasmessu.fi/tule-tekemaan-messua/ilmoittaudu-messutehtaviin/

Val av kyrkomöte och stiftsfullmäktige 2016

I vår kyrka väljs nya ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i februari 2016. Vår rörelse hoppas att många lekmän och präster som vill verka för förnyelse ställer upp som kandidater. I Helsingfors stift har Kom alla egna listor, i de övriga stiften kan man ställa upp på andra reformvänliga listor. Vi samarbetar med det riksomfattande nätverket Förändringens vindar (Muutoksen tuuli). Valarbetet har börjat, kom med också du! Läs vår webbplats https://tulkaakaikki.net/sv/kyrkomotesval-2016/ och ta kontakt med Max Mannola eller Ulf Särs som är kontaktpersoner i Borgå stift. Låt oss tillsammans verka för att få många goda kandidater i det viktiga valet.

Arbeta med rörelsens strategi

Vi har börjat arbeta med att formulera en strategi utgående från rörelsens program. Målet är att göra det tydligt vad rörelsen är, varför den finns till och vad den strävar till. Kom med i arbetet! Tag kontakt på Facebook med privatmeddelanden till Matleena Järviö eller Laura Koskelainen. Arbetet sker elektroniskt så du kan delta oberoende av var du bor.

Skriv Kom alla-blogg

Vår blogg i den finska webbtidningen Kotimaa24 finns till för att göra vår rörelse känd. Alla som har undertecknat rörelsens program inbjuds att skriva, Liisa Kuparinen ansvarar för bloggen. Välkommen också du att skriva och kommentera (på finska), inte minst blivande valkandidater!

Hälsningar från Helsingfors Pride-veckan

Under Helsingfors Pride-veckan 22-27.6 var det mera kyrkligt program än någonsin tidigare: utöver regnbågsmässan, Gemenskapsrörelsens och Malkus traditionella evenemang hölls bl.a. en samling på ungdomsgården Snellu, en singelträff, två föreläsningar inom projektet Sateenkaariparit (Regnbågspar) samt en containerkyrka och barnprogram under parkfesten. Många aktiva inom Kom alla deltog i den rekordstora (25 000 deltagare) paraden och våra broschyrer hölls framme på Gemenskapsrörelsens kontaktpunkt i anslutning till containerkyrkan.

Medlemsbrevet förnyat

Vårt medlemsbrev har fått litet ny utformning och kan nu också läsas som pdf-bilaga. Vi vill göra det lättare att få en mångsidig bild av vår verksamhet. För att främja öppenheten och kommunikationen kan medlemsbreven i fortsättningen också läsas på webbplatsen.

En glad och välsignad höst åt dig och dina närstående. Hoppas vi ses på 10-årsfesten och andra evenemang under hösten.

Varma hälsningar,

Aktionsgruppen för rörelsen Kom alla

Höstbrev från rörelsen Kom alla 2015.pdf