Kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla 10 år

I tio års tid har rörelsen Kom alla öppnat kyrkans dörrar och inbjudit människor tillbaka till kyrkan. Hindren för evangeliet bör rivas! Kristi kyrka är till för alla! Så säger rörelsen i sitt program. Kom alla vill förnya kyrkan inifrån. Samtalskulturen och beslutsfattandet i kyrkan bör göras öppna, diskrimineringen av kvinnliga präster och homosexuella måste upphöra, vi bör dela med oss av vårt goda till behövande och bygga broar mellan oliktänkande i kyrkan.

Kom allas program har undertecknats av över 1700 medlemmar i och vänner till kyrkan. Rörelsen är ett oregistrerat nätverk. Den har en aktionsgrupp i Helsingfors och kontaktpersoner i alla stift, men varken bankkonto eller egendom. Den verkar med frivilliga krafter främst via Internet.

Rörelsen Kom alla grundades hösten 2005, då en grupp aktiva i kyrkan beslöt sluta vänta och själv skrida till åtgärder för att förnya kyrkan. För att främja sina mål har rörelsen en webbplats, deltar i den offentliga debatten, förenar människor i nätverk och stöder förnyelseinriktade kandidater i församlings-, stifts-, kyrkomötes- och biskopsval.

Under sin tioåriga verksamhet har Kom alla aktiverat hundratals nya ansvarsbärare i olika uppgifter i kyrka och församling. Rörelsen skapade redan i församlingsvalet 2006 en ny öppen kultur: kandidater presenterade sig på webbplatsen och visade öppet vad de står för i valet.

Rörelsen har lyft fram den dolda diskrimineringen av kvinnliga präster och sexuella minoriteter i en del församlingar och kyrkliga organisationer. Medlemmar i rörelsen har försvarat budgetanslagen för internationell och inhemsk diakoni och verkat för rättvisemärkta produkter i församlingarna. Rörelsen har väckt dialog i kyrkan bland annat genom att inbjuda ledarna för missionsorganisationer av olika riktningar till en samling hösten 2013.

Fest i Helsingfors

Rörelsen Kom alla firar sitt 10-årsjubileum lördag 24.10 med en samling kl 13-16 i Alphöjdens kyrkas församlingssal (Kotkagatan 2). På programmet står en öppningsandakt (Teemu Laajasalo), översikter över rörelsens tillkomsthistoria (Vesa Hirvonen), åstadkomna resultat och framtidsvisioner (Henrietta Grönlund) och musik (Petri Laaksonen). Kyrkomötesombuden Katri Korolainen och Heikki Hiilamo berättar om sina erfarenheter och belyser kyrkomötes- och stiftsvalet nästa år. Det ges också rum för diskussion.

Festsamlingen är öppen för alla. Efter den är alla välkomna till regnbågsmässa i kyrkan kl 17.