Det grekiska korset

risti

Det grekiska korset symboliserar
Kristi fyra verk:

Han skänkte nåd.
Han gav syndernas förlåtelse.
Han öppnade himlen för syndare.
Han krossade helvetets makt.