Böner

Det grekiska korset

Det grekiska korset symboliserar Kristi fyra verk: Han skänkte nåd. Han gav syndernas förlåtelse. Han öppnade himlen för syndare. Han krossade helvetets makt.

Böner

  Kära Gud, det är naturligt för mig att säga så till Dig fast jag inte vet hurudan tron borde vara. Somliga säger halleluja, andra uppmanar mig bara att sucka. Och båda känns lika främmande för mig. Jag bara andas. Jag övar mig att vara nära Dig. Jag vill bara öppna mitt hjärta på något …

Böner Read More »