Max Mannola kontaktperson i Borgå stift

Förnyelserörelsen Kom alla verkar också i höstens församlingsval för att alla medlemmar i kyrkan skall få vara med i församlingarnas verksamhet och beslutsfattande.

I Borgå stift har Max Mannola, hemma från Vanda, 43 år och aktiv inom De Nådgröna, ställt upp som ny kontaktperson för rörelsen vid sidan av Ulf Särs.

Kom alla vill ha en jämlikare och rättvisare kyrka, som inte diskriminerar någon på grund av kön eller sexuell inriktning. Rörelsen vill ha en kyrka som förverkligar kärleken till nästan, bär sitt ansvar för skapelsen och hjälper de svagaste i Finland och runtom i världen.

Rörelsen Kom alla stöder kandidater på olika listor som vill verka för dessa målsättningar. För fyra år sedan valdes nästan 250 personer som undertecknade rörelsens program in i förtroendeorgan i 100 församlingar runtom i landet. I Borgå stift fick rörelsen in över 30 förtroendevalda i 16 församlingar.