“Att älska, skapa försoning och dela våra rikedomar”

hirvonen_pieni
Vesa Hirvonen, teol.dr, forskare i systematisk teologi 
 

Jesus Kristus har inbjudit alla människor till gemenskap med sig. Vi, Hans efterföljare, har som uppgift att bereda väg för Honom. Jag vill vara med i det arbetet.

Jag vill vara med och röja undan hindren för evangeliet i vår kyrka, oberoende av om det gäller trånga människosyner, föråldrade levnadsregler eller handlingssätt som är främmande för verkligheten. Vi måste tillsammans komma ut på evangeliets öppna vatten.

Jesu lärjungar kände inte dogmerna, och de var inga moraliska förebilder. Det är inte vi heller. Också vi kan bara sucka: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.”

Och ändå är vi kallade att förändra världen. Att älska, skapa försoning och dela våra rikedomar. Bort alla cyniska tankar! Tillsammans är vi starkare än vi tror.