Julbrev från Kom alla 2015

I detta medlemsbrev

–        Kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet kan sända presentationer till Kyrkans informationscentrals valgalleri via valmansföreningarnas ombud senast 20.12

–        Uppgifter om reformvänliga listor och kandidater till Jaakko Weuro senast 5.1.2016

–        Kom allas valinformation och möjlighet att skriva finsk Kom alla-blogg i Kotimaa 24

–        Valvaka i Helsingfors 10.2.2016 kl 17 på hotell Arthur

–        Den gånga hösten: Kom alla 10 år, seminariet Låt kyrkan välsigna, kyrkomötets sessionsvecka

Kära vänner till Kom alla,

snart är det jul och Jesusbarnet sprider ljus i mörkret i vår värld. Ett varmt tack till er alla för det gångna året och frid och Guds rika välsignelse under julen och det nya året 2016.

Ännu några saker innan julfriden lägger sig.

Kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet kan sända in sin presentation till Kyrkans informationscentrals valgalleri senast 20.12

Kyrkans informationscentral öppnar i januari ett valgalleri för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet i februari. KT har matat in basfakta om kandidaterna i galleriet. Ombuden för listorna skall mata in presentationer av kandidaterna och listorna senast 20.12. Ombuden för valmansföreningarna svarar för att presentationer av kandidaterna samlas in och matas in i galleriet. Efter 20.12 är det inte längre möjligt att mata in uppgifter. Det är viktigt att få in presentationer av alla förnyelseinriktade kandidater i galleriet. Bästa kandidater, sänd genast in era presentationer till ombudet för er lista.

Uppgifter om reformvänliga listor och kandidater till Jaakko Weuro senast 5.1.2016

Rörelsen Kom alla har egna listor i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet i några stift. I de stift där vi inte har egna listor, bland den Borgå stift, publicerar vi på vår webbplats uppgifter om förnyelseinriktade kandidater på olika listor. De kandidater som vill komma med på Kom allas webbplats ombeds anmäla sig senast 5.1.2016 direkt till jaakko Weuro, weuro@iki.fi. Berätta på vilken lista du är uppställd och om du är kandidat i kyrkomötes- och/eller stiftsfullmäktigevalet.

Information och valreklam

De presentationer av reformvänliga listor och kandidater som finns i valgalleriet länkas till valsidorna på Kom allas webbplats.

I de stift där Kom alla inte har egna listor gör vi reklam för reformvänliga kandidater på andra listor. I detta val bedriver vi nära samarbete med nätverket Förändringens vind, som har bildats i kyrkomötet.  Låt oss samla våra krafter i arbetet för kandidater som vill verka för förnyelse! Valet förrättas av de förtroendevalda i församlingarna och prästerna. Uppmuntra dem att rösta på förnyelsevänliga kandidater!

Kandidaterna är också välkomna att presentera sig för väljarna (på finska) genom att skriva en Kom alla-blogg i webbtidningen Kotimaa24. Liisa Kuparinen, liisa@liisakuparinen.fi fungerar som koordinator för bloggen. Sänd texter till Liisa.

Valvaka i Helsingfors 10.2.2016  

Vi håller valvaka i Helsingfors 10.2.2016 kl 17 på hotell Arthur, Berggatan 19. Den är som vanligt öppen för företrädare för olika listor. Varmt välkommen!

Den gångna hösten: Kom alla 10 år, seminarium i Lojo och kyrkomötet

Rörelsen Kom alla firade sitt 10-årsjubileum 24.10 i Alphöjdens kyrka i Helsingfors. I en varm stämning såg vi både bakåt och framåt. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen sände en hälsning till mötet. Också Tomasmässan i Helsingfors 8.11 firades i tioårsjubileets tecken. Aktionsgruppen tackar dem som medverkade i olika uppgifter.

Kom alla-gruppen i Lojo arrangerade i början av oktober tillsammans med Gemenskapsrörelsen ett seminarium med temat Låt kyrkan välsigna! Biskop Tuulikki Koivunen Bylund och flera finländska aktivister belyste frågor i anslutning till kyrklig välsignelse av äktenskap mellan personer av samma kön.

Inlägg vid dessa evenemang kan läsas (på finska) på  webbplatserna: https://tulkaakaikki.net/category/ajankohtaista/ och http://www.tuomasmessu.fi/sanottua-koettua/saarnoja/vesa-hirvonen-8-11-2015/

Också under kyrkomötets höstsession diskuterades äktenskapet. Biskopsmötet skall ge en redogörelse i frågan. Den kyrkliga diskussionen om välsignelse av regnbågsäktenskap har inletts, låt oss delta i den.

Varma julhälsningar

Aktionsgruppen för rörelsen Kom alla