Församlingsvalet 2014 – viktiga datum för valet

Senast 31.5 utser församlingsrådet/fullmäktige valnämnd. Senast 1.8 bör valnämnden hålla sitt första möte. Det rekommenderas att arbetet inleds redan före semesterperioden. 15.9 kl 16 avslutas kandidatnomineringen. Den som vill vara kandidat i församlingsvalet bör vara medlem i kyrkan 15.9. Om du fyller 16 år senast 9.11 har du rösträtt i församlingsvalet. Om du fyller 18 …

Församlingsvalet 2014 – viktiga datum för valet Read More »