Församlingsvalet 2014 – viktiga datum för valet

Senast 31.5 utser församlingsrådet/fullmäktige valnämnd.

Senast 1.8 bör valnämnden hålla sitt första möte. Det rekommenderas att arbetet inleds redan före semesterperioden.

15.9 kl 16 avslutas kandidatnomineringen.

Den som vill vara kandidat i församlingsvalet bör vara medlem i kyrkan 15.9.

Om du fyller 16 år senast 9.11 har du rösträtt i församlingsvalet.
Om du fyller 18 år senast 9.11 kan du ställa upp som kandidat i församlingsvalet.

Förhandsröstning 27-31.10

Valdag 9.11

SRK_2014_LOGOT-02