Rörelsens julbrev 4/2013

Kära vänner till rörelsen Kom alla,

I slutet av oktober inbjöd vi cheferna för alla missionsorganisationer till en missionsträff i Alphöjdens kyrka. Företrädare för Finska Missionssällskapet, Bibelsällskapet, Såningsmannen och Budbärarna samt kyrkans missionssekreterare kom med. SLEY, SLEF och Folkmissionen var inte företrädda men vi hade vänskapliga kontakter också med dem. Många upplevde träffen som uppmuntrande. Människor möttes och samtalade och stod ut med olika ståndpunkter. Förtroende började gro.

Aktionsgruppen vill göra klart att rörelsen Kom alla söker samarbetsmöjligheter med alla vår kyrkas missionsorganisationer. Vi respekterar deras arbete och inser att vi har mycket gemensamt med dem. Vi delar uppgiften att bereda väg för Kristus.

Vi söker samtals- och samarbetsmöjligheter också med de missionsorganisationer som förnyelsevänliga förtroendevalda ännu har svårt att bevilja budgetmedel i församlingarna. Idag kan många av våra förtroendevalda inte förorda budgetmedel för till exempel sådana organisationer som inte anställer kvinnliga präster och sådana som registrerat sitt partnerskap

Vi hoppas att också dessa missionsorganisationer vill företräda hela kyrkan på missionsfälten. Vi hoppas att det ömsesidiga förtroendet mellan oss och dem kunde öka och att vi utan tvekan kunde börja stöda dem också i församlingarna.

Aktionsgruppen fortsätter träffa företrädare för missionsorganisationerna men vi hoppas att förtroendefulla samtalskontakter och möte kunde ske också i församlingarna.

Låt oss be för varandra i kyrkan. Kristi kyrka är till för alla, både för förnyelsevänliga och konservativa, både för dem som är av samma åsikt och dem som inte är det. Vi behöver alla Kristi och varandras kärlek. Kristus säger och vi med honom: Kom alla!

Berätta vad som händer i församlingen

Aktionsgruppen hoppas få nyheter från församlingar runtom i Finland. Berätta vad som är på gång i din församling. Hurudana beslut har man fattat i församlingen på senare tid? Möts oliktänkande människor i församlingen? Vi vill gärna höra om både glädjeämnen och mer problematiska situationer. Aktionsgruppens koordinator Henrietta Grönlund (henrietta.gronlund@helsinki.fi) och kontaktpersonen för de för det förtroendevalda Eve Rämö (eve.ramo@vantaanvihreat.fi) ser fram emot att höra av er.

Tomasmässa söndag 26.1.2014

Rörelsen Kom alla har glädjen att vara med och arrangera Tomasmässan söndag 26.1.2014 kl 18 i Agricolakyrkan i Helsingfors. Vår koordinator Vesa Hirvonen fungerar som liturg i mässan. Vi behöver många frivilliga i olika uppgifter i mässan, du är varmt välkommen! Ta kontakt med Kaisa Raittila (kaisa.raittila@saunalahti.fi) om du står till förfogande för uppgifter i Tomasmässan.

Kom med i aktionsgruppen

Rörelsens aktionsgrupp förnyas som vanligt i början av året. Välkommen med i arbetet för att förnya kyrkan också nästa år! Att höra till aktionsgruppen innebär att i mån av möjlighet delta i möten (mera sällan än en gång i månaden) och att få sin bild och kontaktinformation publicerade på vår webbplats. Vi behöver nya krafter! Tveka inte att kontakta aktionsgruppens koordinator Henrietta Grönlund (henrietta.gronlund@helsinki.fi) eller kontaktpersonen i Borgå stift Ulf Särs (ulsars@gmail.com), om du är intresserad.

Låt oss förenas i morgonbönen för veckan efter första advent:

Gud, gör oss redo att ta emot din Son som kommer med frihet till de fångna och hopp och glädje till de övergivna. Låt honom vara ett svar på vår väntan. Hör oss när vi hälsar vår konung: Hosianna, Davids Son, Hosianna i höjden!

Varma advents- och julhälsningar

Aktionsgruppen för rörelsen Kom alla

Kristi kyrka är till för alla!