Kom alla – till öppningen av valkampanjen

Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla öppnar sin riksomfattande valkampanj måndag 27.10 kl 17-18 i Glaspalatsets hörn (korsningen mellan Mannerheimvägen och Simonsgatan). Inlägg hålls av bland andra docent Ville Jalovaara, redaktör Johanna Korhonen, specialmedarbetaren Laura Manninen och kolumnisten Jukka Relander. Kompositören Petri Laaksonen uppträder med musik.