Tulkaa kaikki -banderolli Pride-kulkueessa 2019

Viisi syytä, miksi päätöksenteon ja keskustelun tulee olla avointa

Tulkaa kaikki -liikkeen ohjelma on luotu liikkeen perustamisen yhteydessä vuonna 2005. Aloitamme artikkelisarjan, jossa avaamme ja perustelemme, mitä ohjelman pääkohdat tarkoittavat ja miksi niitä kannattaa edelleen pitää esillä 2020-luvun kirkossa. Liikkeen ohjelmaan voi tutustua täällä.

  • Päättäjän täytyy tietää, mistä päättää. Asioiden valmistelun on päätöshistorian lisäksi kuvattava mahdollisimman tarkoin eri vaihtoehtojen vaikutukset. 
  • Yhteinen on yhteistä vain, jos se myös suunnitellaan yhdessä. Vaikka yhdessä suunnitteleminen vie enemmän aikaa, se sitouttaa ja luo läheisyyttä.
  • Epäkohdista puhuminen lisää luottamusta. Jännitteiden ja lainalaisuuksien tunteminen auttaa ymmärtämään tehtyjä ja ehdotettuja ratkaisuja. Kaunistelu, väistely ja vaikeneminen herättävät epäluottamusta.
  • Läpinäkyvyys vähentää vastakkainasettelua. Ennakkoluulot karisevat, kun tuntee asiat. Poteroissa mittasuhteet vääristyvät.
  • Avoin keskustelu on kuuntelua. Ajatuksia on kyettävä jakamaan niin, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Lähentymistä tapahtuu vain siellä, missä halutaan ymmärtää, mistä toinen puhuu.