Tapiolan seurakunta –Tulkaa kaikki -ehdokaslista – kaikki ehdokkaat 2104

Anna Rukko

Opiskelija

  • Yksi ihminen voi muuttaa maailmaa ja yhden ihmisen maailma voi muuttua

Valokuva

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Olen 18-vuotias Helsingin kuvataidelukion opiskelija Westendistä. Haluan osallistua kirkon ja yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon siitä, mihin yhteiset varat ja resurssit suunnataan. Haluan olla tekemässä kirkosta entistä perheystävällisempää sekä paikkaa, jonne on helppo tulla ja jonne jokainen kokee itsensä tervetulleeksi. Haluan tuoda myös nuorten näkökulmaa päätöksentekoon sekä uudistaa aikansa eläneitä toimintamalleja. Kirkon tulee tukea ihmistä kriisissä, mutta olla myös mukana ihmisten iloissa ja hyvissä hetkissä. Aina ei ole tärkeintä se, mihin määrärahoja annetaan vaan se, missä ja miten niitä voidaan käyttää kaikkein tehokkaimmin sekä parhaiten tarkoitustaan palvellen. Kaiken toiminnan ei tarvitse olla kirkkolähtöistä vaan kirkon tulee myös toimia paikkana, jossa ihmiset voivat kohdata, tukea ja kuunnella toisiaan. Tällä hetkellä elämässäni tärkeässä osassa on perheeni, kouluni, pikkuveljeni ja kaksi koiraamme sekä rakenteilla oleva Lastensairaala.

Aku Sonninen

Toimihenkilö, TK

Ikä:29

Valokuva

Olen 29-vuotias tapiolalainen työssäkäyvä opiskelija. Olen asunut Tapiolassa lähes koko ikäni ja viettänyt Tapiolan seurakunnassa aikaa seurakuntalaisena, vapaaehtoisena ja työntekijänä. Tapiola on ainutlaatuinen alue Espoossa ja Suomessa ja mielestäni Tapiolan seurakunta ilmentää tätä. Olen asettunut ehdolle, koska haluan osallistua seurakunnan päätöksentekoon, jotta voimme tehdä Tapiolasta paremman paikan osallistua seurakunnan elämään ja tehdä töitä. Tulkaa kaikki edustaa Tapiolaa erityisen hyvin. Tapiola koostuu erilaisista yksilöistä, jotka kaikki löytävät henkisen kodin kirkostamme. Meidän tehtävämme on varmistaa, että kaikkien on mahdollisimman helppo löytää perille.

Aaro Rytkönen

Vaikuttamistyön johtaja

Ikä:37

  • Sallikaa lasten tulla minun luokseni.

Valokuva

Lauseessa yhdistyy kolme asiaa, joita haluan Tapiolan seurakunnan edistävän. Ensinnäkin seurakunnan on panostettava lasten kanssa tehtävään työhön. Toinen tavoittelemisen arvoinen seikka on Jeesuksen asenne: hän ottaa syliin kaikki luokseen tulevat. Kolmanneksi se muistuttaa minua heikoimmassa asemassa olevista. Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtajana olen oppinut kuuntelemaan tarkalla korvalla ihmisiä. Minun seurakuntani tukee konfliktien keskellä eläviä ihmisiä.

Sakari Sarkimaa

Toimittaja

Ikä:60

  • Lisää kodikkuutta seurakuntaan

Valokuva

Olen työskennellyt toimittajana kohta 40 vuotta. Keväällä 2013 olin kirkkoherraehdokas Päivi Linnoisen tukiryhmän vapaaehtoinen tiedotuspäällikkö.
Avustustyö on minulle läheistä. Kuulun seurakunnan kautta Espoon Vapaaehtoisverkoston keikka-auttajiin. Se on osa ensi vuoden Yhteisvastuu-keräystä ja Suurella Sydämellä -avustustoimintaa.
Haluan kehittää jumalanpalveluksia kodikkaammiksi. Siihen on monia pieniä keinoja, joiden vaikutus on iso. Tärkeää on, että ihminen ei koe itseään messussa vieraaksi. Lisää kodikkuutta seurakuntaan ja kirkkovaltuuston toimintaa läpinäkyvämmäksi.

Irma Soiniemi

Eläkeläinen

Valokuva

Olen 69-vuotias kolmen aikuisen äiti ja kahden lapsen isoäiti. Olen asunut Tapiolassa vuodesta 1981. Syntynyt olen Turussa. Nuorin lapseni on kastettu Tapiolan kirkossa ja kaksi nuorinta konfirmoitu. Tapiolan kirkko on kotikirkkoni ja minulle hyvin rakas.

Hilkka Niemistö

Pastori, TT

Ikä:39

  • Tehdään Tapiolan seurakunnasta merkityksellinen kaikille.

Valokuva

Olen 39-vuotias Pohjois-Tapiolassa asuva teologian tohtori ja pappi. Työn vastapainona käyn pianotunneilla, kuntosalilla, lenkkeilen, luen sekä kuskaan lapsiani harrastuksiin.
Työssäni olen kokenut tärkeäksi kuunnella ihmisten toiveita ja odotuksia. Traditioiden jatkuminen on tärkeää. On kuitenkin myös etsittävä uusia tapoja toteuttaa kirkon tehtävää. Pidän tärkeänä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti ja samanarvoisina ja toivon, että yhä useampi kokisi tien kirkkoon kutsuvaksi.

Liisa Huhtala-Halme

Oppikirjailija, kieltenopettaja, FM

  • Kirkko kuuluu kaikille

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen Tapiolan seurakuntaneuvoston jäsen ja yhteisen kirkkovaltuuston
varajäsen. Minulle sydämenasioita ovat vapaa sivistystyö ja elinikäinen
oppiminen, jotka ovat myös olleet tärkeä osa työelämääni.

Haluan rakentaa kirkkoa, jonne ovat aidosti tervetulleita myös ne, joille
kirkko on rakas ja tärkeä, vaikka kirkkoon kuuluminen ei ole ensisijaisesti
uskon asia. Kristillisyys on meidän henkinen kotimme, meidän kulttuurimme ja
arvojemme perusta. Minun toiveitteni kirkko kutsuu ja antaa tilaa eri lailla
ajatteleville, etsiville ja ihmetteleville, edistää oikeudenmukaisuutta ja
rohkaisee tekemään hyvää.

Marita Kiviranta

Sosionomiopiskelija (AMK), LK

  • Unelmoin kirkosta, joka kunnioittaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Valokuva

Olen Espoon kirkkovaltuuston ja Tapiolan seurakuntaneuvoston jäsen
sekä Espoon perheneuvontatyön johtokunnan jäsen. Olen myös Tapiolan
diakoniatyöryhmän puheenjohtaja. Kuulun Vihreään liittoon.

Jokainen meistä on luotu Jumalan kuvaksi. Jokaiselle meistä Jumala on
antanut vapaan tahdon. Meillä jokaisella on oikeus etsiä
identiteettiämme, vastausta kysymykseen "Kuka minä olen?" yhteisössä,
joka kunnioittaa Jumalan meille antamaa itsemääräämisoikeutta. Kirkon
jäsenyys ei voi merkitä sitä, että meidän tulee muuttua hengellisen
yhteisön tahtomaksi kuvaksi.

Pertti Myllymäki

Varatuomari

Ikä:64

  • Ihmisten kohtaaminen ja auttaminen arjessa ja elämän taitekohdissa.

Valokuva

Olen jo eläkeikään juuri ehtinyt, mutta yrittäjänä vielä jäähdyttelen. Olen tykännyt vapaaehtoistyöstä paikallisen liikunnan parissa. Vuosikymmen vierähti Tapiolan Honka ry:n puheenjohtajana. Nyt olisi ajatuksena siirtää lähimmäistyöni painopistettä Tapiolan seurakunnan asioiden hoitamiseen. Talouden hallinta, organisaation yleisjohtaminen sekä viestintä ovat erityisiä osaamisalueitani. Kynnys pitäisi saada matalalle ihmisille kohdata seurakunnan moninaisia toimintoja juhlassa ja arjessa, ilon ja surun tilanteissa. Olemme kaikki ihmiset kovin vaillinaisia ja siksi armon ajatus on mielestäni kirkon keskeisin ydinsanoma. Kelpaamme sellaisina kuin olemme, Tapiolan seurakunnan haluan olevan kaikesta syrjinnästä vapaata aluetta. Olen politiikkaan sitoutumaton. Juuriltani olen lakeuden ytimestä Etelä-pohjanmaalta, mutta jo nyt yli 40 vuotta Tapiolassa viihtynyt.

Jarmo Heinonen

Yliopettaja, FT, ETL (fil. toht. elintarviketiet. lis.)

Ikä:55

  • Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta .

Valokuva

Olen Jarmo Heinonen, onnellisesti naimisissa, kolmen tyttären isä ja aktiivitoimija. Koulutukseltani FT (kasvatus) ja ETL (elintarvike-ekonomia) sekä opettaja ja tutkija.
Olen Tapiolan srk:n kasvatustyöryhmän puheenjohtaja ja toimin viime kaudella varajäsenenä seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa. Perustin aikoinaan 20 vuotta täyttäneen partiolippukunta Mankkaan Eräsudet, Espoon toiseksi suurimman lippukunnan. Vihreä olen monella tapaa.
Partiotoimintaan voi kuka tahansa tulla mukaan - niin pitäisi kirkkoonkin.

Minna Koutaniemi

Palvelupäällikkö, FT, TM

Ikä:41

  • Kirkon on kehitettävä tapoja koskettaa seurakuntalaisten arkea ja uudistettava hallintoaan.

Valokuva

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Teologista ja hallinnollista asiantuntemusta edellyttävässä päätöksenteossa osaamiseni on vahvaa. Olen innostunut työskentelystä, jossa käytetään järkeä ja tehdään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Haluan kirkon palvelevan seurakuntalaisten arkea ja olevan avoin kaikille. Sitoudun toiminnassani Tulkaa kaikki- sekä Yhteys-liikkeiden periaatteisiin. Esimiestyössä olen oppinut katsomaan asioita useista näkökulmista ja tekemään päätöksiä. Tunnen seurakuntatyön arjen.