VuosaariHelsinki

Sivustollemme ilmoitettuja eri nimillä ja erilaisilla taustoilla olevia – sekä poliittisesti sitoutuneita että sitoutumattomia – seurakuntavaalien ehdokaslistoja, jotka vaaliohjelmissaan toivovat kirkon kehittyvän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kirkoksi, joka ei syrji ketään ja vihkii kaikki parit uuden avioliittolain mukaisesti.

Hae kunnan/kaupungin perusteella

Listan nimestä pääset katsomaan lisätietoja ja vaalikoneen ehdokasgalleriaa.

Ehdokaslistan nimiTulkaa kaikki Vuosaari

Vuosaari

Helsingin seurakuntayhtymä

Listan ehdokasgalleria vaalikoneessa:

seurakuntavaalit.fi

Lisätietoja

Lista on jatkoa nykyisessä neuvostossa olevalle Kirkon kevät-ryhmälle.

TULKAA KAIKKI VUOSAARI -RYHMÄN VAALIOHJELMA:

TERVETULOA KIRKKOON SELLAISENA KUIN OLET
Pidämme tärkeänä, että
• kirkko tukee kaikenlaisia pareja, perheitä, eronneita ja sinkkuja.
• vammaisten ihmisten aktiivista osallistumista ja osallisuutta tuetaan kirkon SAAVU-ohjelman mukaisesti.
• eri tavoin ajattelevien kanssa käydään kunnioittavaa ja rakentavaa keskustelua.

IHMISLÄHTÖISTÄ TOIMINTAA
Pidämme tärkeänä:
• seurakuntaa, joka heijastaa Jumalan rakkautta ja pitää huolta ihmisistä ja ympäristöstä.
• vuosaarelaisten tarpeista lähtevää toimintaa.
• ammattitaitoista ja hyvinvoivaa seurakunnan henkilökuntaa.

RINNALLA KULKIEN LÄHELLÄ JA KAUKANA
Pidämme tärkeänä, että
• kirkko vahvistaa köyhien ja syrjäytettyjen omaa ääntä.
• diakoniatyö Vuosaaressa ja maailmalla on riittävästi resursoitu.
• kirkko on mukana meidän jokaisen elämässä, ilossa ja surussa.

Kristuksen kirkko on kaikille!

Yhteyshenkilö

Matleena Järviö

Sähköposti

Email hidden; Javascript is required.