Lähtisitkö ehdokkaaksi

Seurakuntavaaleissa valitaan evankelis-luterilaisen kirkon luottamushenkilöt kaikkiin noin 400 seurakuntaan. Yhteensä valittavia henkilöitä on miltei 9000. Seurakuntavaaleissa saa asettua ehdolle 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen ja jo 16-vuotiaat saavat äänestää.

Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät mm. seurakuntien taloudesta, rekrytoinneista ja strategiasta.

Ehdokaslistan voi perustaa 10  täysi-ikäistä kirkon jäsentä yhdessä. Seurakuntavaaleissa listojen nimet ja ryhmittyvät vaihtelevat: siksi onkin tärkeää ottaa selvää, mitä oma lista ajaa. Tulkaa kaikki -liikeellä on ollut omia listoja kymmenissä seurakunnissa ja oman listan perustamista on pidetty hyvänä, jotta äänestäjälle on selkeää, mitä tavoitteita hän ehdokasta valitessaan äänestää listan lisäksi. On kuitenkin paikkakuntakohtaista, kannattaako perustaa oma lista vai asettua ehdolle yhteislistalta. Vinkkiä voit kysyä esimerkiksi alueelliselta yhdyshenkilöltäsi.

Jos seurakuntaasi ei ole vielä tulossa Tulkaa kaikki -ehdokaslistaa (tarkista alueelliselta yhteyshenkilöltä tilanne), ja haluaisit perustaa sellaisen, katso ohjeet listan prustamiseen täältä. Listalla pitää olla yksi asiamies, ja tämän varamies, jotka eivät ole itse ehdokkaana. Muut valitsijayhdistyksen jäsenet voivat olla itse ehdokkaana, mutta heidän kaikkien ei tarvitse olla ehdokkaita.

Vuoden 2018 vaaleissa ehdokasasettelu päättyy 17.9. eli se on viimeinen päivä ilmoittautua ehdokkaaksi. Ennakkoäänestys pidetään 6.-10.11. ja varsinainen vaalipäivä on 18.11., jolloin vaalien lopputulos ratkeaa.

Lisätietoja vaaleista ja ehdokkaaksiasettumisesta löydät: https://www.seurakuntavaalit.fi/ehdokkaaksi