Ulf Särs: Kirkko siunatkoon –moninaisuusseminaarin 3.10.2015 avauspuheenvuoro

Kirkko siunatkoon –moninaisuusseminaari 3.10.2015

Ulf Särs, avauspuheenvuoro

Miten tähän on tultu

Haluan Yhteys-liikeeen puolesta toivottaa teidät tervetulleiksi tähän seminaariin. Kun lähdemme etsimään strategisia askeleita eteenpäin kirkossa, haluan muistuttaa siitä mistä olemme lähteneet liikkeelle, ja että monet ovat kulkeneet edellämme.

Lähtökohta on oikeastaan aika karmea, kun luterilaisen kirkon piispat yhteisessä paimenkirjeessä niin myöhään kuin 1966 varoittivat homoseksuaalisuudesta, joka ”leviää ja ulottaa turmiollista vaikutustaan suojattomiin yksilöihin”

Kuitenkin myös koko yhteiskuntamme aktiivisen julkisen vaikuttamistoiminnan eräs lähtökohta oli kirkon piirissä, kun Vanhankirkon nuoriso-ohjaaja Seppo Kivistö 1974 sanottiin irti homosuhteensa takia. Hän oli samana vuonna mukana perustamassa Setaa. Vähän myöhemmin hän Ritva Kurjen kanssa perusti Setan kristillistä piiriä, josta sittemmin tuli Helsingin Malkusryhmä.

Monet teologiset selvitykset ja seminaarit ovat edistäneet kirkon suunnan muuttumista, vaikka se onkin ollut hidasta.Tärkeä lähtökohta muutokselle oli Martti Lindqvistin ja Jouko Sihvon vuonna 1975 julkaisema raportti Homoseksuaalisuus ja kirkko. Vuonna 1976 silloisen Porvoon piispan John Vikströmin johdolla kirkon yhteyskunnallisen työn keskus järjesti homoseksuaalisutta käsittelevän seminaarin, jossa tärkeintä oli, että kohdattiin myös Setan edustajia.

Kirkkopäivillä on ollut tärkeä rooli vaikuttamistyössä. Sen jälken kuin aktiivinen kirkon maallikko ja monien piispojen vanha ystävä Martti Kapiainen Joensuun kirkkopoäivillä 1975 julkisesti astui ulos kaapista, monilla kirkkopäivillä on ollut homoseksuaalisuutta käsitteleviä seminaareja ja sateenkaarihartauksia, viime vuosina joskus myös sateenkaarimessuja.

Julkisen keskustelun puolella meidän on syytä olla kiitollisia Kotimaa– ja Kirkko ja kaupunki –lehtien kirjoitteluista 1990-luvun puoliväln jälkeen. Jaakko Eleniuksen ja Seppo Simolan päätoimittajuuksista lähtien nämä lehdet ovat ylläpitäneet avointa keskustelua ja pääkirjoituksissakin tukeneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Vielä on mainittava kolme tärkeää vaikuttajatahoa. Vuonna 1997 Arja Penttinen oli mukana perustamassa kirkkojen työntekijöitä kokoavaa Arcus-ryhmää, joka muun muassa on käynyt tapaamassa kaikkia piispoja.

Aktiivisin varsinainen kirkkopoliittinen vaikuttaja on Tulkaa kaikki –liike, jonka Vesa Hirvonen kymmenen vuotta sitten pani alulle. Se vaikuttaa sekä seurakunnissa että kirkolliskokouksessa. Tämä seminaari on syntynyt Lohjan seurakunnan Tulkaa kaikki –ryhmän toimesta. Kiitos siitä!

Tämän vuosituhannen kynnyksellä Liisa Tuovinen teki aloitteen Yhteys-liikkeen perustamiseksi. En käy läpi mitä se on tehnyt ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Se lienee useimpien muistissa. Mutta liike on siis järjestämässä tätäkin seminaaria. Tervetuloa suunnittelemaan seuravia askeleita kohti kirkkoa, joka on valmis antamaan siunauksensa samaa sukupuolta oleville pareille.