Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmän tiedote: Keskustelu sukupuolineutraalista avioliitosta ja kirkon vihkioikeudesta

Tulkaa kaikki -liike on kirkon uudistumista ajavien ihmisten yhteinen liike. Se kokoaa erilaisia ihmisiä, jotka haluavat uudistaa kirkkoa omilla tavoillaan, mutta samaan suuntaan. Yhteinen suunta on määritelty Tulkaa kaikki –liikkeen ohjelmassa. Siinä todetaan, että ”kirkon on kasvettava lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisöksi” ja että ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöiksi”.

Kirkossa on alkanut keskustelu sukupuolineutraalista avioliitosta ja kirkon vihkioikeuden säilyttämisestä. Liikkeemme piirissä olevat tukevat luonnollisesti samaa sukupuolta olevien parisuhteita, mutta suhtautuvat sukupuolineutraaliin avioliittoon ja kirkon vihkioikeuden säilyttämiseen – kuten muihinkin yksittäisiin asioihin – eri tavoin. Monet eivät ole vielä muodostaneet kantaansa. Jokainen Tulkaa kaikki -liikkeen sivuilla mainostettava seurakuntavaaliehdokas voi vapaasti kertoa omasta kannastaan näissä kysymyksissä. Tällöin on kuitenkin hyvä selventää, että kyseessä on todella henkilökohtainen eikä koko liikkeen kanta.

Kirkon uudistajat tarvitsevat toisiaan. Jakautuminen pieniin ’kaikessa täysin samalla lailla ajattelevien’ ryhmiin ei tuo muutosta vaan yhä pienempiä soluja kirkon sisälle. Tulkaa kaikki –liike haluaa olla nimensä veroinen, ja kutsuu yhteistyöhön ja keskustelukumppaneiksi kaikkia, jotka haluavat edistää lähimmäisenrakkautta ja joille kirkko on tärkeä.

Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmä