Tulkaa kaikki -liikkeen syyskirje 2020

Rakkaat Tulkaa kaikki -ystävät, 

lämmin tervehdys toimintaryhmältä syksyn ollessa jo pitkällä. Muutamia menneitä ja tulevia asioita tiedoksenne: 

Ulf Särs in memoriam 
Syksyymme sisältyy surua: Tulkaa kaikki -liikkeen pitkäaikainen vaikuttaja Ulf Särs kuoli 9.9. Helsingissä. Uffe julisti jo 70-luvulla rauhan, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden ihanteita sekä puolusti läpi vuosikymmenten Kyrkpressenin ja Hufvudstadsbladetin mielipidepalstoilla uudistusmielisyyttä ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kirkossa.

Hän rakensi koordinaattorina vankan pohjan Tulkaa kaikki -liikkeen ruotsinkieliselle toiminnalle. Vaikka hän jäi jo joitain vuosia sitten pois aktiivisesta toimintaryhmätyöskentelystä, hän auttoi taustalla, ja hänen laajaa kontaktiverkostoaan hyödynnettiin mm. edellisissä kirkolliskokousvaaleissa.

Piispainkokous- ja kirkolliskokousterveiset 
Elokuussa pidetty piispainkokous hyväksyi avioliittoerimielisyyttä koskevan selvityksen kirkolliskokoukselle. Suurin osa piispoista näyttää nyt pitävän samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä periaatteessa mahdollisena. Helsingin piispa ilmoitti, että Helsingin hiippakunnassa voi jo nyt vihkiä. Käytännössähän kaikissa hiippakunnissa jo vihitään myös samaa sukupuolta olevia pareja. 

Elokuussa pidettiin myös kirkolliskokous, jonka korona oli siirtänyt toukokuulta. Kirkolliskokousedustajamme kertovat, että yleinen ilmapiiri oli näkökulmastamme optimistisempi kuin aikaisemmin. Valmistautumisen kannalta oli erittäin hyvä, että jo ennen kokoontumista oli uudistusmielisille edustajille luotu FB-verkosto Muutoksen tuuli.  

Kirkolliskokouksen toiseksi varapuheenjohtajaksi saatiin uudistusmielinen Pertti Rajala. Tulevaisuusvaliokunnan, talousvaliokunnan ja hallintovaliokunnan puheenjohtajat ovat liikkeemme kannattajia. Merkittävää on myös, että perustevaliokunnassa on nyt jo puolet uudistusmielisiä. 

Avioliitosta keskusteltaessa vanhat perusasetelmat näkyivät, hiukan enemmän oli kuitenkin kompromissihalukkuutta, vaikkakin osa konservatiiveista oli edelleen jyrkällä kannalla. Piispoista viisi käytti puheenvuoron, jossa puolustettiin kompromissikantaa, konservatiivisimmat piispat olivat asiasta hiljaa. Tapio Luoma toimi poikkeuksellisesti kertoessaan oman kantansa vihkimiseen (piispainkokouksen ns. 3. malli). 

Kirkolliskokoukselle jätettiin ehtoollisenvieton sallimista ilman kirkkoherran lupaa ajava aloite tarkoituksenaan naisten pappeuden kiertäminen. Aloite lähti valiokuntaan, mutta sen toteutuminen on epätodennäköistä. Seurakuntarakennetta päätettiin selvittää hiippakuntamallin pohjalta.  

Kirkkohallituksestakin saatiin kiintoisia uutisia: Kirkkohallituksen täysistunto päätti palkita tasa-arvopalkinnolla Taantuvan tasa-arvon kirkko -teoksen, jota kirjoittamassa oli useita kirkon uudistajia. Onnittelut heille ja koko kirkolle! 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vihkiasiassa 
Korkein hallinto-oikeus linjasi 18.9.2020, että tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille. Tässä juristiemme kommentteja päätöksestä: 

Ratkaisun perusteluissa KHO näyttää hyväksyneen kirkkohallituksen argumentoinnin lähes sellaisenaan. Perustelut painottuivat tämän vuoksi kirkon itsemääräämisoikeuteen, mutta käsittelemättä jäi kirkon jäsenten yhdenvertainen oikeus kirkollisiin toimituksiin, joiden ehdoista kirkko on itse säätänyt kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.  

Ratkaisulta olisi kaivattu perusteellisempaa pohdintaa, miten laintulkinnallisesti on arvioitava tilannetta, jossa kirkkojärjestyksen sanamuoto on suuressa ristiriidassa viralliseksi valitun linjan kanssa. Päätöksessä ohitettiin myös syrjintään, sukupuolen käsitteeseen sekä osin myös virkamiesoikeudelliseen suhteellisuusperiaatteeseen liittyvät kysymyksenasettelut.  

KHO näyttää arvioinnissaan painottaneen sitä, että tässä tapauksessa annettu varoitus ei ollut virkamiesoikeudellinen seuraamus, vaan tuomiokapitulille kuuluvan hengellisen työn suorittamisen valvontaoikeuden toteuttamista. Tämä painotus selittää osaltaan ratkaisun yllättävyyttä. Asiassa esitetyt painavatkin oikeudelliset argumentit taipuivat piispojen ja tuomiokapitulien kaitsentavallan edessä.  

Annettu ratkaisu palauttaa vastuun vihkimiskäytäntöjen muuttamisesta kirkon sisälle. Korkein hallinto-oikeushan ei linjannut mihinkään suuntaan, millainen kirkon kanta tulisi olla.  

Lopputuloksesta huolimatta ratkaisulla on ollut positiivista vaikutusta vihkiasiaan. Kaikki parit vihkivien pappien määrä on lähes kaksinkertaistunut Sateenkaaripapit -verkostossa KHO:n päätöksen jälkeen. Lisäksi useat seurakunnat ovat ilmoittaneet, että niiden kirkot ja tilat ovat yhdenvertaisesti kaikkien parien käytössä. Myös Tulkaa kaikki -liike jatkaa päättäväisenä kamppailua kaikkien vihkimisen puolesta – se on kamppailua yhdenvertaisen ja Jumalan rakkauden täyttämän kirkon puolesta. 

Turun piispanvaali 

Turkuun valitaan syksyllä uusi piispa, ja olemme edellisistä piispanvaaleista tuttuun tapaan tehneet ehdokkaille joukon kysymyksiä. Kysymykset ja ehdokkaiden vastaukset voi käydä lukemassa TK-liikkeen sivuilta:
https://tulkaakaikki.net/turun-piispanvaali/


Syksyn teematapaaminen aiheesta ”Kansankirkko: menneisyyttä vai tulevaisuutta?”
Tulkaa kaikki -liikkeen syksyn teematapaaminen pidetään virtuaalisena lauantaina, 7.11. klo 12-14. Alustajaksi olemme saaneet kirkkohallituksen johtavan teologisen asiantuntijan, dosentti Tomi Karttusen. Hän pohtii kanssamme kysymystä kansankirkosta. Kommenttipuheenvuoron käyttävät Tarja Kantola, Arttu Lindroth ja Vesa Hirvonen. Kaikilla on tilaisuus kommentteihin ja kysymyksiin. 

Tule Sinäkin keskustelemaan siitä, mikä on kirkko, ja mikä sen tulisi olla! Linkki kokoukseen: https://us02web.zoom.us/j/85066780396?pwd=QmJVU1NQUHdjNENKM1Q3QzRsS1VJUT09
 Meeting ID: 850 6678 0396
Passcode: 861853

Näkemisiin virtuaalisesti teematapaamisessa! 
Kristuksen kirkko on kaikille! 

Lämpimin ajatuksin 

Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmä 


PS  

Seurakuntien luottamushenkilöt: Tulkaa kaikki -liikkeen sivuille kootaan TK-henkisiä aloitepohjia, joita voi muokata oman seurakuntaneuvoston/kirkkovaltuuston aloitteiksi. Aloitteita voi lähettää osoitteeseen: tulkaakaikki@gmail.com

Kirjavinkki kaikille: Kirjapaja julkaisee ennen joulua kirjan ”Yhteyden rakentajat”. Siinä kerrotaan sateenkariaktivismista kirkossa. Kysy kirjakaupastasi!