Tulkaa kaikki -liikkeen kesäkirje 2/17

Rakkaat Tulkaa kaikki -ystävät,

alkukesän kääntyessä juhannukseksi muutamia menneitä ja tulevia asioita.

Teematapaamiset Lahdessa ja Turussa

Liikkeemme jäsenillä oli tilaisuus tavata toisiaan huhtikuun teematapaamisessa Lahdessa ja toukokuun kirkkopäivillä Turussa. Kiitos Lahden seudun aktiiveille ensimmäisestä muualla kuin Helsingissä järjestetystä teematapaamisesta! Pääalustaja, Helsingin tuomiokapitulin maallikkojäsen Sami Ojala heitti ajatuksen pohdittavaksemme: tehdään vuoden 2018 seurakuntavaaleista tasa-arvovaalit. Kirkkopäivillä meillä oli muiden uudistusmielisten liikkeiden kanssa yhteinen pöytä, jolla Jorma Hentilä ja Liisa Tuovinen päivystivät uskollisesti.

Toukokuun kirkolliskokouksessa keskusteltiin avioliitosta

Toukokuussa kokoontui myös kirkolliskokous keskustellen tulevaisuudesta ja avioliitosta. Tässä edustajamme Jaakko Weuron raportti näistä kahdesta aiheesta:

”Kirkolliskokouksen kevätistunnossa käsiteltiin linjauksia kirkon tulevaisuuden rakenteesta ja toimintatavoista. Käsittely perustui syksyllä 2016 työnsä päättäneen kirkon tulevaisuuskomitean ehdotuksiin. Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle kaikkiaan 17 kirkon organisaatiota uudistavaa ja seurakuntalaisten aktiivista roolia edistävää tehtävää valmisteltavaksi tai toteutettavaksi. Kirkkohallitus kerää kesän aikana palautetta mm. seurakunnilta näistä tehtävistä ja esittää niiden toteuttamisesta marraskuussa 2017 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tarkemman suunnitelman aikatauluineen.

Lista kaikista kirkkohallituksen saamista kirkon uudistamiseen liittyvistä tehtävistä  https://evl.fi/documents/1327140/16348710/kirkolliskokouksen-paatos-tulevaisuusvaliokunnan-mietinnosta+4.5.2017/d2f47cbc-6cdb-5d76-e7fb-5956beacb8d4

Kirkolliskokous päätti myös lähettää avioliittokäsityksen laajentamista koskevan aloitteen (http://avioliittoaloite.blogspot.fi/) valmisteltavaksi valiokuntiin. Edustaja-aloite esittää, että kirkolliskokous päättää ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Samalla aloitteessa ehdotetaan, että perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti. Käytännössä aloite tarkoittaisi toteutuessaan, että kirkollisen vihkimisen ja avioliiton siunaamisen kaavoihin tehtäisiin muutokset, joissa huomioitaisiin myös samaa sukupuolta olevat parit.”

Tulkaa kaikki -kirkolliskokousedustajien yhteispuheenvuoro aloitteen käsittelyssä: https://www.kotimaa24.fi/blogit/kantamme-avioliittokasityksen-laajentamiseen-kirkolliskokouksessa/

Iloitsemme sekä aloitteesta että kaikista niistä pareista, jotka on jo vihitty ja vihitään tulevana kesänä eri puolilla maatamme. Juhlitaan heitä ja muistetaan rukouksissa.

Helsingin hiippakunnan piispanvaali

Helsingin hiippakunnassa pidetään loppukesällä piispanvaali. Perinteiseen tapaan liikkeemme on tehnyt valitsijoiden avuksi tavoitteisiimme liittyviä kysymyksiä ehdokkaille. Iloitsemme siitä, että kaikki kolme ehdokasta ovat allekirjoittaneet liikkeemme ohjelman.

Kysymykset piispaehdokkaille: https://tulkaakaikki.net/helsingin-piispaehdokkaat-linjaavat-nakemyksiaan/

Tapahtuu kesällä: Helsingin Pride-viikko

Kesällä meitä kutsutaan niin hengellisille kesäjuhlille kuin moniin muihinkin tapahtumiin.

Helsingin Pride-viikon aikana tapahtuu mm. seuraavaa:

Torstaina 29.6. klo 19 on Kallion kirkossa keskustelutilaisuus ”3 viisasta naista”, jossa Tuija Brax, Irja Askola ja Tarja Kantola keskustelevat, Mari Teinilä vetää. Tilaisuutta ennen klo 18 on Kallion kirkossa viikkomessu, jossa Vesa Hirvonen puhuu, Matti Peiponen on liturgina.

Varsinainen Pridemessu on perjantaina 30. 6. klo 18 Kallion kirkossa. Saarnaa Samuli Korkalainen.

Prideparaati lähtee la 1.7. klo 11.30 Kansalaistorilta. Puistojuhla on Kaivopuistossa. Kulkueeseen tulee seurakuntien kuorma-auto ja puistojuhlassa on seurakuntien teltta sekä pomppukirkko lapsille. Lämpimästi tervetuloa mukaan myös Kirkon Pridelle!

Kristuksen kirkko on kaikille!

Iloista ja siunattua kesää Sinulle ja läheisillesi!

Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmä