Tulkaa kaikki -liikkeen kesäkirje 2021

Kesäinen tervehdys Tulkaa kaikki -väki!

Juhannukseen valmistautuessamme parin asiaa keväältä ja alkaneelta kesältä:

Kuulumiset huhtikuun teematapaamisesta

Kokoonnuimme 22.4. kirkon tulevaisuutta ja Norjan vaalikokemuksia käsitelleeseen korona-ajan etäteematapaamiseen.

Ensimmäisestä teemasta ”Millaiseen tulevaisuuteen kirkolla on varaa?” alustanut kirkolliskokouksen talousvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Tähtinen kuvaili kirkon identiteettikriisiä, jossa kuvittelemme kirkkokuplassamme olevamme suurvalta. Tämä ilmenee mm. vaikeutena ymmärtää muuttunutta valtiosääntöoikeutta ja vielä kesken olevaa kirkkolain käsittelyä ja eduskunnan ja kirkolliskokouksen näkemyseroja mm. kirkkojärjestyksen sisällöstä.

Tähtisen keskeiset väitteet olivat:

1) Kirkolla ei ole varaa nykyisen kaltaiseen toimintakulttuuriin – riippumatta siitä säilyykö kirkon julkisoikeudellinen asema kirkon tulee asemoitua osaksi kansalaisyhteiskuntaa. Tähän vaikuttavat niin väestöllinen polarisaatio ja jäsenten määrän väheneminen kuin myös taloudellinen polarisaatio, jossa käyrät laskevat ja osoittavat selkeästi kohti kaakkoa.

2) Kirkolla ei ole varaa olla muuttamatta hallintorakennettaan, kiinteistö-omistustaan, jäykkiä virkarakenteita ja nykyistä tulorahoitusrakennetta. Kirkon jäsenmäärän oletetaan Helsingissä olevan vuoteen 2030 mennessä n 49 %, Oulussa n. 69 % ja koko maassa n. 57%. Isoissa kaupungeissa verotulot laskevat hitaammin kuin väestökadosta kärsivissä muissa seurakunnissa.

3) Teologiseen polarisaatioon kuuluvat virkakysymys, avioliittokysymys, herätysliikekysymys, ”sanoin vai teoin”-kysymys ja episkopaalinen vai synodaalinen – kysymys. Teologinen polarisaatio johtaa joko entistä suurempaan repeämiseen tai pienimmän yhteisen nimittäjän löytämiseen.

Kirkon uusi strategia ”Ovet auki” sisältää hyviä ja selkeitä tavoitteita: ovet on oltava auki ja lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja kutsuttava ihmisiä sisään; kirkon ovien on oltava auki kaikille ja ovia on avattava myös Kristuksen kautta taivaaseen. Kirkolliskokouksessa tehdään paljon työtä mikä ei näy julkisuudessa ja toimintakulttuuri on muutoksessa mutta hallinnollisesti on kirkolliskokous on Tähtisen mukaan toistaiseksi ’pattitilanteessa’.

Teematapaamisen toisesta teemasta ”Norjan kirkon vaalikokemukset – miten uudistusmieliset voittivat seurakuntavaalit?” esitti alustuksen Max Mannola Norjasta saatujen tietojen perusteella. Norjassa perustettiin vuonna 2014 hieman Tk-liikkeen tapainen uudistusmielinen liike, joka asetti koko valtakunnan kattavan yhteisen ohjelman kirkolliskokous- ja hiippakuntavaaleissa. Liike sai alusta alkaen suuren menestyksen vaaleissa ja maallikkopuolella enemmistön maan useimmissa hiippakuntaneuvostoissa ja kirkolliskokouksessakin. Liikettä johtaa valtakunnallinen 8-henkinen toimintaryhmä, jossa jokaisesta hiippakunnasta on kaksi jäsentä. Liikkeen puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Liikkeen johdossa on paikka nuorisoverkostolle. Aluejaostoilla on oma johtaja, joka on verkkosivuilla yhdyshenkilö. Vaalimenestyksen taustalla on ihmisten kyllästyminen avioliittoasian junnaamiseen. Liikkeen vaalityö onnistui myös siksi, että se sai tunnettuja ihmisiä ehdokkaikseen sekä varakkaita sponsoreita tukemaan sen työtä. Pyrimme ottamaan oppia Norjasta!

HelsinkiPridessa ke 30.6. klo 19-21 Yhteyden rakentajat -ilta

Kaisa Raittila julkaisi viime syksynä kirjan ”Yhteyden rakentajat – Kohti kaikille avointa kirkkoa”. Kirja valottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ja heidän puolustajiensa toimintaa kirkossa. Kaisa Raittilan puheenvuoroa kommentoivat Jorma Hentilä, Hanna Mithiku ja Ella Luoma. He myös virittelevät yhteiseen keskusteluun. Tule Sinäkin mukaan! Zoom-linkki, jolla voit liittyä tilaisuuteen:

https://us02web.zoom.us/j/86222598219?pwd=SDZGVzBNZjdEVTBQYWxQajBxMERBZz09

Meeting ID: 862 2259 8219

Passcode: Yhteys

Elokuun kirkolliskokous

Koronan vuoksi vasta 3.-6. elokuuta kokoontuva kirkolliskokous saa eteensä samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä ja kirkollista tasa-arvoa edistävät aloitteet. Seuraa keskusteluja kirkon sivuilta! Edustajamme kirkolliskokouksessa ponnistelevat liikkeemme tavoitteiden hyväksi. Muistetaan heitä ja koko kirkolliskokousta rukouksin.

Syksy

Seuraava ponnistus odottaa meitä, kun alamme jälleen pikkuhiljaa valmistautua syksyllä 2022 pidettäviin seurakuntavaaleihin. Aletaan jo nyt rakentaa yhteyksiä ja miettiä ja houkutella ehdokkaita.

Tulkaa Kaikki -liikkeen toimintaryhmä toivottaa kaikille suloista suvea ja toiveikasta mieltä varhaisen runoilijamme Jaakko Juteinin sanoin:

Walistuksesta (v. 1817)

Isä iän-kaikkinen
mustat päiwät poistakon,
sanan walo wakainen
kansain luona loistakon!

Että wiimein wiisaus
wähendäisi wääryyden,
riemullinen rakkaus
herättäisi hyvyyden.

Kristuksen kirkko on kaikille!

Lämpimästi

Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmä