Tulkaa kaikki -liikkeen joulukirje 2020

Pandemian varjossa eletty syksy ei ole kulunut kirkossa eikä Tulkaa kaikki -liikkeessä ilman kuohuntaa ja toimintaa. 

Kotkalainen kirkolliskokousedustaja Minni Kuisma kertoo kirkolliskokouskuulumisia: 


“Marraskuun kirkolliskokousviikolla tärkein tulevaisuuden päätös oli minusta se, että avioliittoon vihkiminen kirkossa olisi mahdollista myös parille, josta vain toinen kuuluu kirkkoon. Asia lähetettiin äänestyksen jälkeen valmisteluun. Minusta on tärkeää, kuten myös yleiskeskustelussa kuultiin, että kirkko on mukana merkityksellisessä avioliittoon vihkimisen hetkessä. Tämän jälkeen olisi myös todennäköisesti matalampi kynnys tuoda mahdolliset tulevat lapset kastettavaksi, vaikka vain toinen vanhemmista kuuluisi kirkkoon, kun kirkko on mukana myös avioliittoon vihkimisen hetkellä.

Edustaja-aloite tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen nimikkeistöön siirtymisestä eteni mietinnön jälkeen jatkovalmisteluun. Nimikkeistöä muutetaan muiden muutosten yhteydessä. Tässäkin otetaan tärkeitä askelia oikeaan suuntaan.

Tärkeää oli myös edustaja-aloitteen, tilastoinnin vähenemisestä, eteneminen valmisteluun mietinnön jälkeen. Itse olin yksi Patrik Hagmanin laatiman aloitteen allekirjoittajista. Tyytyväisenä luin myös yleisvaliokunnan perusteellista mietintöä aloitteesta. Toivottavasti jatkossa emme enää tilastoi turhaa ja epätarkkaa tietoa. Henkilön suojan kannalta myös tärkeää, että ei tilastoida liian yksityiskohtaista tietoa asiakastapaamisissa käyvistä seurakuntalaisista. Yksityisyyden suojaa pitää varjella. Nähtäväksi jää myös voidaanko tilastoja ja lukuja kehittää myös siten, että jatkossa voitaisiin määrien/kertojen lisäksi arvioida myös vaikuttavuutta.

Kirkolliskokouksessa vallitsi ehkä jopa hämmentävä ja historiallinen yksimielisyys, kun päätettiin muutoksesta kirkkolakiin, joka lähetetään eduskunnan käsittelyyn, koskien sähköisten kokousten mahdollistamista.”

Kirkkohallituksen täysistunnon kuulumiset Tarja Kantolalta:

Kirkkohallitukseen on valittu uusi taloudesta ja eläkerahastosta vastaava kirkkoneuvos Juha Tuohimäki. Hän on Helsingin seurakuntayhtymän hallintojohtaja ja toimi tätä ennen pitkään Vantaan yhtymän johdossa. Toivotamme Juhan tervetulleeksi uusiin tehtäviin.

Kirkkoneuvos Leena Rantanen jää eläkkeelle helmikuun alusta. Kirkkoneuvokset ovat jatkossa siis Pirjo Pihlaja, Anna-Kaarina Piepponen, Pekka Huokuna, Kimmo Kääriäinen, Petri Määttä ja Juha Tuohimäki.  Hallinto-oikeus on hylännyt toiminnallisen osaston johtajan valinnasta tehdyn valituksen. 

Täysistunto on hyväksynyt osaltaan kirkon ja Partioliikkeen välisen uuden  yhteistyösopimuksen. Tekstiin tehtiin pari pientä tarkennusta piispainkokouksen esityksestä. Keskusteluissa esitettiin huolta siitä, että laimeneeko kirkon ja partion välinen suhde. Sopimuksessa todetaan, että katsomuskasvatuksessa on huomioitava positiivisen uskonnonvapauden hengessä eri tavoin uskovat partiolaiset heidän katsomustaan kunnioittaen.  Partion ja kirkon suhteiden läheisyys riippuu jatkossa paljon seurakuntien aktiivisuudesta ja kirkko tarvitsee nuorisotyössään ajan mukana muuttuvaa partiota.
 
Täysistunto on myös hyväksynyt uuden yhteistyösopimuksen Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa. Sopimuksen mukaisesti kirkon ulkosuomalaistyö (n. 40 maassa)  siirtyy seuraavien vuosien aikana Merimieskirkon hoidettavaksi. Tämä on merkittävä muutos, jolla haetaan vaikuttavuutta, mutta myös säästöjä. Kirkko rahoittaa työtä ja samalla kirkkohallituksen oma yksikkö poistuu vuoteen 2025 mennessä. 

Täysistunnossa on myös käsitelty kirkolliskokouksessa esillä olleita aloitteita. Kirkon tilastointia kehitetään paremmin toimintaa palvelevaksi. Kirkollisten nimikkeiden sukupuolineutraaliutta edistetään aloittamalla pohdinta kirkkohallituksen omista nimikkeistä ja sellaisista termeistä, joiden muuttaminen ei vaadi lainmuutosta.

Valmistelu aloitteesta, että vain toisen vihkiparista tulee olla kirkkomme jäsen (Helsingin hiippakuntavaltuuston aloite)  jää odottamaan pohjaksi tarvittavaa uutta kirkkolakia, joka valmistunee kirkolliskokouksesta keväällä. Aloite hyväksyttiin valmisteluun kirkolliskokouksen enemmistöllä, mutta lakimuutoksen hyväksyminen ensin täysistunnon enemmistöllä ja sitten kirkolliskokouksen määräenemmistöllä on kaukana. 

31 kirkolliskokousedustajaa (mukana 4 täysistunnon jäsentä) on vedonnut kirkkohallitukseen, että se ryhtyy toimenpiteisiin sateenkaaripappien organisoitunutta toimintaa ja siitä viestimistä vastaan.  Asiasta ei ole syntynyt keskustelua täysistunnon yhteydessä eikä vetoomus asialistalle sellaisenaan nousekaan.

Lainmuutos sähköisistä kokouksista on annettu 10.12.  hallituksen esityksenä eduskuntaan. Voi olla, että lainmuutos ehtii hyväksyttäväksi vasta kevätistuntokauden alussa helmikuussa. 

Teematapaamisesta 

Tulkaa kaikki -liikkeen syksyn teematapaaminen pidettiin 7.11. olosuhteiden pakosta webinaarimuotoisena. Aihe ‘Kansankirkko – menneisyyttä vai tulevaisuutta?’ kirvoitti keskustelua siitä, mitä kirkon jäsenmäärän väheneminen ja nuorempien sukupolvien hengellisyyden muutos tarkoittavat ajatukselle koko kansan kirkosta. Onko ajatus palveluita kansalaisille tuottavasta kansankirkosta edes mielekäs tavoite? Mikä on kirkon tehtävä tulevaisuuden Suomessa? 

Eräs teematapaamisessa käytetty puheenvuoro saattaa sisältää hiljaisen signaalin uudenlaisesta avoimuudesta, valmiudesta tunnistaa ja tunnustaa arvoliberaalit kristityt kirkossa. Useinhan konservatiivisemmalta puolelta tämä ryhmä sivuutetaan. Hengen uudistus kirkossamme ry:n nuori puheenjohtaja Matti Hernesaho sanoi näin:

“On kolme ryhmää, joille kirkolla on vielä merkitystä:

1. peruskonservatiiviset miehet, heille kirkolla on ideologinen merkitys, yhteisö ei ole niinkään tärkeä, mutta nimenomaan kansankirkko on merkittävä

2. arvoliberaalit, joilla on kristillinen vakaumus ja idea Kristuksen seuraamisesta

3. herätysliikkeiden arvokonservatiivit, heistä tosin vuotoa arvoliberaaleihin

Tulevaisuuden kirkko on moniarvoinen kirkko, jossa perinteinen ja liberaali elävät rinnakkain. Meidän täytyy löytää mekanismit, miten tullaan toimeen samassa kirkossa, yhdessä.”

Runsaasti keskustelua ja liikkeen sisälläkin erilaisia mielipiteitä nousi siitä olisiko nykyisen paikallisseurakuntamallin sijaan tai rinnalle kehitettävä muita seurakuntamalleja, jotta kaikki seurakunnan jäsenet voisivat  tuntea olonsa siellä turvalliseksi ja tervetulleeksi.

Keskustelu näistä aiheista jatkuu.

Turun uusi piispa

Tulkaa kaikki -liike onnittelee lämpimästi Turun  arkkihiippakunnnan piispaksi valittua Mari Leppästä ja toivottaa siunausta uuteen työrupeamaan. Valinta kertoo siitä rohkaisevasta muutoksesta, joka hiljalleen leviää Suomen kirkossa. Tulevaisuus näyttää toiveikkaalta, vaikkakin muutoksen tahti voisi olla ripeämpi. 

Yhteyden rakentajat -kirja

Muutoksesta kertoo myös Kaisa Raittilan toimittama mainio Yhteyden rakentajat -kirja, jota voi tilata  suoraan Yhteysliikkeeltä tai hankkia  useista kirjakaupoista:  suosittelemme vaikka pukinkonttiin!

Tilaus Yhteys-liikkeen kautta hintaan 28€ sisältäen postimaksun osoitteessa tilaus@yhteys.org

Tänä jouluna

Olemme valmistautumassa erikoiseen jouluun, jolloin meitä kehotetaan pitämään fyysistä etäisyyttä läheisiimme. Tässä tilanteessa tarvitsemme entistä enemmän henkistä läheisyyttä toistemme kanssa. Muistetaan toisiamme rukouksin, ajatuksin, puhelinsoiton ja viestein.

Virressä 104 veisaamme:

Läpi lukkojenkin

Herra Jeesus tulla voi.

Vapahtajaamme Jeesusta eivät pelota sairaudet eivätkä pysäytä mitkään esteet. Hän tulee jouluvieraaksemme, tänäkin outona jouluna.

Rakkain joulu- ja uudenvuodenterveisin

Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmä


 Tulkaa kaikki -ystävät!