Tulkaa kaikki -liikkeen joulukirje 2016

Rakkaat adventtiaikaa viettävät Tulkaa kaikki -ystävät,

Syksyn aikana kirkossa ja tietenkin myös Tulkaa kaikki -liikkeessä on erityisesti puhuttanut
ensi vuoden maaliskuussa voimaan astuva avioliittolain muutos. Maaliskuun alusta lähtien
myös samaa sukupuolta olevat parit pääsevät avioliiton piiriin.

Teematapaaminen lokakuussa

Liikkeemme järjesti 22.10. teematapaamisen, jonka aiheena oli Kirkko valintojen edessä.
Avioliittoasiasta olimme saaneet alustamaan siviilioikeuden professori Urpo Kankaan.
Kangas piti samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä laillisena jo nykysäädöksin.
https://tulkaakaikki.net/kirkon-avioliittoselvitysten-puutteet-puhuttavat

Teematapaamisessa keskusteltiin myös kirkon tulevaisuuskomitean mietinnöstä, josta alusti
komitean sihteeri Juha Meriläinen. Kirkko pyrkii melko huomattaviin toiminnallisiin ja
rakenteellisiin muutoksiin lähivuosina (ks. asian kirkolliskokouskäsittely jäljempänä).
Teematapaamiseen osallistui 40 henkilöä, ja kaikki paikalle päässeet tuntuivat olevan
tyytyväisiä päivän antiin. Erityiset kiitokset järjestäjille ja Kallion seurakunnalle, joka antoi
meille jälleen tilansa käyttöön. Tarjoilu oli järjestetty tuttuun tapaan nyyttäriperiaatteella, mikä
toimi erinomaisesti.

Kirkolliskokous marraskuussa

Myös marraskuun toisella viikolla kokoontuneessa kirkolliskokouksessa pääaiheina olivat
avioliittolaki ja tulevaisuuskomitean mietintö.

Kirkolliskokoukselle annettiin tiedoksi piispainkokouksen selonteko avioliittolain
muutoksesta, kirkkohallituksen tekemä oikeudellinen selvitys asiasta sekä keskustelumalli ja
siihen liittyvä aineisto tueksi keskusteluihin avioliitosta eri tavalla ajattelevien välillä.
Selvitykset merkittiin tiedoksi ilman päätöksiä. Lisäksi käsiteltiin yleisvaliokunnan mietintö
kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja lähetettiin se jatkovalmisteluun. Vaikka päätöksiä ei
tehtykään, avioliittolain muutos keskustelutti kirkolliskokouksen täysistuntoa varsin laajasti ja
monipuolisesti. 25 kirkolliskokousedustajaa antoi samaa sukupuolta olevien vihkimistä
tukevan julkilausuman.

Toisena isona asiana kirkolliskokouksessa oli kirkon tulevaisuus. Tulevaisuuskomitea esittää
seurakunta- ja seurakuntalaisvetoista verkostomaista yhteisökirkkoa, jossa työntekijät ovat
yhä enemmän mahdollistajan roolissa ja vastuuta kantavat yhteisön jäsenet itse. Samalla
kirkon keskushallintoa supistetaan, kirkon keskusrahastomaksua lasketaan ja päällekkäistä
toimintaa sekä päätöksentekoa hidastavaa sääntelyä puretaan.

Tulevaisuuskomitean mietintö sai kirkolliskokouksessa innostuneen vastaanoton, vaikka
kaikkea ei purematta nieltykään. Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan haasteena on
tuoda kevään kirkolliskokoukseen mietintö, jolla asiaa saadaan eteenpäin.
Edustajiemme mukaan ilmapiiri kirkolliskokouksessa on tällä hetkellä varsin totinen, mutta
silti hyvähenkinen. Kirkolliskokouksen jäsenet ymmärtävät, että kirkkomme tarvitsee
muutoksia selvitäkseen tämän ajan vaateista. Kirkolliskokouksen jäsenet ovat sitoutuneet
tekemään hartiavoimin töitä yhteisen kansankirkon hyväksi. Suhtautumisessa esimerkiksi
avioliittoon kirkolliskokous on jakautunut, mutta on muistettava, että suurin osa edustajista
on maltillisia keskitien kulkijoita ja myös hyvin eri tavalla ajattelevien keskustelut ovat
onneksi olleet melko kunnioittavia.

Keskustelu seurakunnissa

Keskustelu avioliitosta on ilahduttavasti jalkautunut myös paikallisseurakuntiin. Joissakin
seurakuntaneuvostoissa on otettu asiaan kantaa niin, että toivotaan kirkolliskokoukselta
selkeää myönteistä suhtautumista asiaan ja myös päätöksiä. Tällaisia vetoomuksia on tehty
Helsingissä mm. Kallion ja Paavalin seurakunnissa ja myös Tampereella. Myös Helsingin
hiippakuntavaltuusto on antanut kannanoton asiasta.

Maaliskuun alussa osa uudistusmielisistä papeista todennäköisesti alkaa vihkiä samaa
sukupuolta olevia pareja, osa osallistuu maistraatissa vihittyjen hääjuhlaan.
Tulkaa kaikki -liike iloitsee kaikista uusista avioliitoista. Liikkeemme piirissä on esitetty
teologisia ja juridisia perusteita samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimiselle.

Seuraa kirjoituksia avioliittoasiasta liikkeemme kotisivuilta, Facebookista ja Twitteristä!

Yhteydenpito luottamushenkilöihin

Tulkaa kaikki -liikkeen piiristä on valittu suuri joukko luottamushenkilöitä
paikallisseurakuntien, hiippakuntien ja kokonaiskirkon elimiin. Toivomme mahdollisimman
vilkasta yhteydenpitoa luottamushenkilöiksi valittujen ja muiden Tulkaa kaikki -ihmisten
välillä. Välittäkää, luottamushenkilöt, terveisiä valmistelussa olevista ja tehdyistä päätöksistä,
ja muut kyselkää aktiivisesti ja tarjotkaa apua päättäjillemme.

Adventin ja joulun aikana

Kristus, sinä otat meitä kädestä,
että siirtyisimme epäilyksestä
luottamuksen puolelle,
että antaisimme kaikkemme,
ruumiimme ja henkemme,
kokonaan Sinulle,
joka lahjoitat meille ilon
ja juhlan helähdyksen.

(Veli Roger)

Vapahtajamme siunaamaa adventin ja joulun aikaa Sinulle ja läheisillesi toivottaen

Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmä