Teematapaaminen & Tulkaa kaikki -liikkeen tuki ry:n vuosikokous

Kevään teematapaaminen ja Tulkaa kaikki -liikeen tuki ry:n vuosikokous järjestettiin lauantaina 24.4.

Teematapaaminen
Teematapaamisessa käytiin läpi kirkon hallintorakennetta teemalla “Millaiseen tulevaisuuteen kirkolla on varaa”. Alustajana olivat kirkolliskokouksen talousvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Tähtinen. Kommenttipuheenvuorot pitivät kirkolliskokousedustajat Katri Korolainen, Hanna Mithiku ja Minni Kuisma sekä Helsingin tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen. Teematapaamisen toisena aiheena oli kurkistus Norjan kirkon vaaleihin, siellä uudistusmieliset voittivat. Kysymme, miten he sen tekivät. Asiasta kertoi Max Mannola ja kommentoi Mari Lamminen. Teematapaamisen loppuyhteenvedon teki Signe Jauhiainen.

Vuosikokous
Tulkaa kaikki -liikeen tuki ry:n vuosikokouksessa hyväksyttiin vuosikertomus ja tilinpäätös 2020 sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 toimijoille. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä jäsenmaksut (Varsinaisen jäsenmaksu 30 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa ja kannatusjäsenyyden jäsenmaksu vähintään 60 euroa). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arttu Lindroth ja hallituksen jäseniksi Minna Havunen, Signe Jauhiainen ja Rasmus Tillander sekä varajäseneksi Katri Korolainen.