Tasa-arvoinen ja reilu kirkko

Hyvä ja asiantunteva taloudenpito on perusta seurakuntalaisten palveluille ja seurakunnan laajalle toiminnalle. Perheiden ja yksinäisten arjen tukeminen on tärkeää.

Kirkon päätöksenteon tulee olla demokraattista ja läpinäkyvää ja päättäjien kytkösten olla julkisia. Kirkon piirissä toimii eri tavoin ajattelevia ryhmiä ja näiden välinen vuoropuhelu on tärkeää. Kirkon tulee olla hyvä ja reilu työnantaja ja kohdella kaikkia tasa-arvoisesti.

Haluan, että kirkko on jäsentensä näköinen ja että kirkon toiminta kutsuu mukaansa kaikenlaisia ihmisiä. Minusta kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Lähimmäisenrakkaus, oikeudenmukaisuus, armo, tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat minulle läheisiä periaatteita. Haluan käyttää osaamistani ja aikaani seurakuntalaisten parhaaksi.

Kaarina Saramäki

Armon vihreät

Espoonlahden seurakunta