Aineellisen hyvän jakaminen: Neljä havaintoa

Heikki Hiilamon kirjoitus syrjäytymisestä ja yhteisöllisyydestä