Kiitokset vaaleista!

Kirkossa uudistuksia ei saa aikaan nykyaikaisella lyhytkestoisella projektityöskentelyllä – tarvitaan pitkäjänteistä työtä, että tavoitetaan äänestäjät, voitetaan luottamus ja opitaan toimintatavat.