Helsingfors

Johannes församling

Lotta Keskinen

Ekonomie magister, politices kandidat

Ålder:30

  • För en jämställd församling där alla kan känna sig hemma.

Valokuva

Invald i församlingsrådet

Jag är medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelnings styrelse och jämställdhetsfrågor är viktiga för mig. Till vardags arbetar jag med ungdomsfrågor vid Luckan i Helsingfors. Genom mitt nuvarande arbete och tidigare arbetsuppdrag har jag fått uppleva den viktiga funktion som kyrkan innehar i samhället.

Jag ställer upp i valet för att jag vill arbeta för en jämställd, kärleksfull och inkluderande församling som planerar och verkställer hållbara lösningar.

Johannes församling

Nina Gran

Kulturplanerare, FM

  • En kyrka för alla

Valokuva

Invald i församlingsrådet

Jag ställer upp i församlingsrådsvalet för att jag tycker att kyrkan ska vara en positiv oas med låg tröskel och högt i tak, en plats där alla är välkomna.

I mitt arbete som kulturpedagog och -planerare är begrepp som tillgänglighet, närvaro och delaktighet viktiga.

De här aspekterna behövs också i kyrkans "publikarbete" med olika sorts människor.

En cityförsamling som Johannes är och ska vara öppen och brokig - mångfald motverkar enfald 🙂

Johannes församling

Hedvig Långbacka

Radioredaktör, FM

Ålder:56

  • För ett frimodigt och välkomnande lärjungaskap, med öppna dörrar för alla

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige och församlingsrådet

Johannes församling

Johan Bärlund

Professor, jur.dr

Ålder:50

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige och församlingsrådet

För mig betyder en kandidatur, och ett eventuellt inval, ett sätt att engagera mig mer i hemförsamlingens verksamhet. Som jurist och ekonom tror jag att jag har någonting att ge församlingen och hela samfälligheten. En trygg ekonomi och en fungerande förvaltning utgör grundläggande byggstenar i varje välmående församling och samfällighet. En av kyrkans viktigaste uppgifter ska vara att kunna hjälpa de människor som är i behov av medmänskligt stöd i livets svåra situationer.

Johannes församling

Pia Öhman

Socialarbetare och trebarnsmamma

Ålder:37

Invald i församlingsrådet

Johannes församling

Maria Björnberg-Enckell

Fil.mag.

Invald i församlingsrådet