Borgå stift -ehdokkaat

Kronoby

Kronoby församling

Teuvo Herranen

geolog

Ålder:59

 • Kyrkan borde förnyas och komma närmare människor

Valokuva

Jag kandiderar för första gången i församlingsvalet. Jag är 59 årig geolog. Jag bor i Bråtö med frun, sonen och fyra katter Jag hör till styrelse av Bråtö byahemsförening. Jag jobbar på Geologiska Forskningscentralen i Karleby. Jag är arbetarskyddsfullmäktig och personalrepresentant av ledninggrupp på min arbetsplats. Jag är med i yrkesföreningverksamhet. Jag är ordinarie medlem i Kronoby kommundelsnämnd och ersättare i miljönämnd. Jag är politiskt obunden. Jag är aktiv på Facebook. Kyrkans arbete med barn, unga, familjer och äldre är viktigt för mig. Jag uppskattar högt kyrkans diakoniarbete. Kyrkans körverksamhet är viktigt för mig. Församlingens ekonomi borde vara i balans och församlingens egendom (t.ex. värdefulla kyrkofastigheter) borde skötas bra. Jag tycker de vackraste julsångerna. Jag är för kvinnopräster och jämlik äktenskapslag. Jag uppskattar åsikterna av biskoperna i vår kyrkan.

Helsingfors

Johannes församling

Lars Lundsten

Docent, fil.dr.

Ålder:53

 • För att Folkkyrkan ska vara en kyrka för alla.

Valokuva

För mig betyder kandidaturen att jobba för större öppenhet, folklighet och demokrati i det som borde vara allas vår gemensamma kyrka. Jag har varit förtroendevald i Johannes församling sedan starten 2009. Som medlem av gemensamma kyrkorådet i Helsingfors kyrkliga samfällighet tog jag initiativ till att reformera samfällighetens organisation genom att minska på antalet chefer och integrera de olika funktionerna så att det finska och det svenska inte lever ovetande om varandra.

Helsingfors

Johannes församling

Maria Björnberg-Enckell

Fil.mag.

Invald i församlingsrådet

Jakobstad

Jakobstads svenska församling

Greta Maria Granbacka

Frilans, pensionär

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Borgå

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Marit Björkbacka,

Frilansjournalist, företagare

Invald i kyrkofullmäktige

Vanda

Vanda svenska församling

Sara Karlsson

Studerande

Ålder:19

 • Kristen kärlek och medmänsklighet, nya tag och nya möjligheter

Valokuva

Invald i församlingsrådet

"Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod" - Kolosserbrevet 3:12

Jag står för en församling där alla skall känna sig välkomna, en församling som öppnar sina armar för såväl unga som gamla, oberoende våra olikheter. En församling byggd på gemenskap och omtanke. Och att vi istället för att se olikheterna ser varandra och möjligheterna i mångfalden.

Esbo

Esbo svenska församling

Heidi Juslin-Sandin

TM, programchef

Ålder:40

Valokuva

Invald i församlingsrådet

Jag är en rödskorsarbetande tvåbarnsmamma från Stensvik som tror på en kyrka som är öppen för alla. Mångfalden är livsviktig.

Helsingfors

Petrus församling

Olof Cantell

Socialarbetare

Borgå

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Kim Metso

It-konsult

Ålder:56

 • Vi är alla Guds barn, det finns en mening i att vi har olika läggning på samma sätt som vi har olika utseende.

Valokuva

Är aktiv inom församlingen, har 'gett' nånting och fått mycket mer. Rör mig även utanför egen församling. Har bla besökt olika regnbågsmässor.
Skall jag plocka fram nåt speciellt blir det Alpha-kurserna. Som Alpha-stödperson var jag starkt med och körde för att Alpha började i vår församling. Är även med i vuxendirektionen och i en Gudstjänstgrupp.
Tycker om min församling och dess människor.
Det finns alltid saker man vill förändra men det är svårt om man ej vet hela sammanhanget, handling och påföljd och orsaker till, till synes dumma beslut.
Jag vill lära mig mer om detta, påverka saker, och se om man kan tänka annorlunda.
Frivilligarbetet inom församlingen är mycket givande. Man blir själv på gott humör och så träffar man många trevliga människor. Har man tur så kan man kanske tom bli bjuden på en rödbetsbakelse!
Har vänner i alla genren. Har inget ’kom alla’ program, men pratar gärna om allt.

Vanda

Vanda svenska församling

Jan-Erik "JEJE" Eklöf

Projektledare

Ålder:47

 • Gemenskap, ansvarskänsla och tro på det goda

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Är i grund och botten en föreningsmänniska som älskar frivillig verksamhet. Arbetar gärna för det goda och för en mer jämlik och tolerant värld.
Har alltid varit idrottsgalen och är aktiv inom idrotten, såväl som frivillig organisatör som aktiv spelare i fotbollslaget HIFK.

Karleby

Karleby svenska församling

Kristina Holmqvist

Pensionär

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige

Inför församlingsvalet år 2006 gav vårt stift ut en broschyr med uppmaningen NÅN BORDE GÖRA NÅNTING – DU ÄR NÅN. Vi var många i Karleby som kände att vi var NÅN – så kom valmansföreningen Alla Gemensamt till. Vi hade stor framgång i valet och fick 40 % av rösterna. Jag vill fortsätta vårt arbete med att bygga broar så att alla kan känna sig välkomna, i nära samklang med Kom allas målsättningar. Jag känner vördnad och högaktning för vår folkkyrka. E-postadress kristina.holmqvist@pp.kpnet.fi

Helsingfors

Johannes församling

Pia Öhman

Socialarbetare och trebarnsmamma

Ålder:37

Invald i församlingsrådet

Pargas

Väståbolands svenska församling

Malin Eriksson

TM och rektor

 • Att satsa på ungdomar är som att sätta pengar på banken.

Valokuva

Invald i församlingsrådet

Helsingfors

Johannes församling

Johan Bärlund

Professor, jur.dr

Ålder:50

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige och församlingsrådet

För mig betyder en kandidatur, och ett eventuellt inval, ett sätt att engagera mig mer i hemförsamlingens verksamhet. Som jurist och ekonom tror jag att jag har någonting att ge församlingen och hela samfälligheten. En trygg ekonomi och en fungerande förvaltning utgör grundläggande byggstenar i varje välmående församling och samfällighet. En av kyrkans viktigaste uppgifter ska vara att kunna hjälpa de människor som är i behov av medmänskligt stöd i livets svåra situationer.

Helsingfors

Matteus församling

Torsten Svanfeldt-Winter

Sociolog

Valokuva

Jag har bott i Nordsjö i ca 10 år. Jag har jobbar med olika slag av sociologisk forskning. Under den gångna valperioden har jag varit suppleant i församlingsrådet och känner församlingen någorlunda. Jag vill arbeta för en öppen och välkomnande församling där diskussion och debatt är viktiga inslag.

Kontakta mig gärna på torsten.winter@hotmail.com

Helsingfors

Johannes församling

Hedvig Långbacka

Radioredaktör, FM

Ålder:56

 • För ett frimodigt och välkomnande lärjungaskap, med öppna dörrar för alla

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige och församlingsrådet

Helsingfors

Johannes församling

Carl-Mikael Johansson

Handelstekniker, nämdeman i Helsingfors tingsrätt

Ålder:39

Valokuva

Lovisa

Lovisa svenska församling

Thomas Rosenberg

PM, sociolog, skriftställare

Ålder:61

 • Folkkyrkan behövs!

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige

Kyrkslätt

Kyrkslätt svenska församling

Per-Olof Lundberg

Pensionerad skolrektor

Valokuva

Jag vill verka för en levande kyrka där alla är välkomna. Jag hoppas att alla
organ kan samarbeta, då blir det lättare resultat. En utmaning är otvivelaktigt att få människor att delta
i högmässorna. Olika alternativa högmässor med inslag av mera musik såsom instrumentalister , körer
mera psalmer kunde kanske vara en modell att lock folk.

Helsingfors

Johannes församling

Nina Gran

Kulturplanerare, FM

 • En kyrka för alla

Valokuva

Invald i församlingsrådet

Jag ställer upp i församlingsrådsvalet för att jag tycker att kyrkan ska vara en positiv oas med låg tröskel och högt i tak, en plats där alla är välkomna.

I mitt arbete som kulturpedagog och -planerare är begrepp som tillgänglighet, närvaro och delaktighet viktiga.

De här aspekterna behövs också i kyrkans "publikarbete" med olika sorts människor.

En cityförsamling som Johannes är och ska vara öppen och brokig - mångfald motverkar enfald 🙂

Helsingfors

Johannes församling

Lotta Keskinen

Ekonomie magister, politices kandidat

Ålder:30

 • För en jämställd församling där alla kan känna sig hemma.

Valokuva

Invald i församlingsrådet

Jag är medlem i Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelnings styrelse och jämställdhetsfrågor är viktiga för mig. Till vardags arbetar jag med ungdomsfrågor vid Luckan i Helsingfors. Genom mitt nuvarande arbete och tidigare arbetsuppdrag har jag fått uppleva den viktiga funktion som kyrkan innehar i samhället.

Jag ställer upp i valet för att jag vill arbeta för en jämställd, kärleksfull och inkluderande församling som planerar och verkställer hållbara lösningar.

Åbo

Åbo svenska församling

Susanne Björkman

Agrolog, företagsexpert

Ålder:52

 • Församlingen finns till för ALLA!

Valokuva

Invald i kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Sysslar med scouting, skärgårdsfrågor, olika förtroendeuppdrag och landsbygdsutveckling samt småbruk av odaljorden. Det är viktigt att man känner att man hör hemma i sin församling. Kyrkan gör mycket gott och det känns bra att få vara med i en nära gemenskap. För att trivas församlingen är det viktigt att personalen är medmänsklig, pragmatisk och har bra koll på nuläget. Ett gott barn- och ungdomsarbete lägger grunden för en aktiv församling.
Vi skall lyssna och välkomna alla som vill vara med till olika typs gudstjänster, andakter, möten och musikevenemang.

Borgå

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Mikael Hiltunen

Verksamhetsledare/Pol.mag.

Ålder:31

 • Kärleken tillhör alla – Rakkaus kuuluu kaikille

Valokuva

Mikael Hiltunen är gift och far till en ett år gammal dotter. Han arbetar som verksamhetsledare för Finlands svenska socialdemokrater och är politices magister till utbildningen. Jämlikhet och solidaritet är viktiga värderingar för honom som socialdemokrat.

Helsingfors

Johannes församling

Annette Särs

F.d. ekonomiansvarig, f.d. församlingssekreterare

Ålder:68

 • Kyrkan öppen för alla

Valokuva

Av gudstjänstliv och bön borde följa att man gör sitt för att världen skall bli en bättre plats för alla.
Kontakta mig på annette.sars@gmail.com

Vanda

Vanda svenska församling

Maximilian Mannola

Dipl.Ing.

Ålder:44

 • För en grönare kyrka som är till för alla!

Valokuva

Invald i församlingsrådet

Som aktiv grön vill jag också inom kyrkan främja en mer hållbar utveckling. Även kyrkan måste i sitt arbete och sina anskaffningar komma ihåg sitt miljöansvar och strida mot klimatförändringen. För övrigt bör kyrkan ha en bra diskussionskultur och vara såväl en folkkyrka som en medborgarnas kyrka. Jag hoppas att kyrkan i framtiden kommer att viga också samkönade par.

Jag refererar till De Nådgrönas valprogram:

http://yhdistykset.vihreat.fi/armon.vihreat/seurakuntavaalit-2014/