Vill du bli kandidat?

I församlingsvalet väljs förtroendeorgan i de cirka 400 församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan, av dem 55 i Borgå stift. Allt om allt väljs nästan 9000 personer till olika förtroendeuppdrag.  Medlemmar i kyrkan som har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidater och man för rösta redan som 16-årig.

De förtroendevalda i församlingarna besluter bland annat om församlingarnas ekonomi, anställningar och strategi.

10 myndiga församlingsmedlemmar kan bilda en valmansförening för att ställa upp kandidatlistor. Listornas namn och grupperingar varierar från församling till församling: därför är det viktigt att ta reda på vad den egna listan representerar. Rörelsen Kom alla har haft egna listor i tiotals församlingar.  Det har ansetts motiverat att ställa upp egna listor för att väljaren klart skall veta vilka mål den kandidat han röstar på företräder.  I Borgå stift har det ännu inte ställts upp några rena Kom alla -listor. Kanske det nu är dags för den första. Man måste ändå lokalt bedöma, om det lönar sig att ställa upp en egen lista eller ställa upp på en samlingslista. Du kan få tips till exempel av Max Mannola, kontaktperson i Borgå stift.

Kandidatnomineringen i valet 2018 avslutas 17.9. Det är alltså sista dagen då man kan anmäla sig som kandidat. Förhandsröstning håll 6-10.11 och den egentliga valdagen är 18.11, då valresultatet blir klart.

Mera information om valet och kandidatnomineringen finns på https://www.forsamlingsvalet.fi/kandidatuppställning