Kampanjen #JAIKYRKAN

#jaikyrkan är en kampanj inför församlingsvalet hösten 2018

Vårt gemensamma mål är att främja jämlikt äktenskap i kyrkan. Du är välkommen att planera kampnanjen, oberoende av om du är kandidat eller annars med i valarbetet på en politisk eller obunden lista!

Du kan ladda ner logon här:

 

 

 

 

 

 

 

Kom alla – #jaikyrkan -logo:

 

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna