Kirkolliskokouksen istuntosali

Framstegsvänliga gjorde gott resultat i valet av kyrkomöte

Framstegsvänliga kandidatlistor gjorde ett gott resultat i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige på tisdagen. I Borgå stift fick valmansföreningen En kyrka för alla två av tre lekmannaombud och listan Tillsammans båda prästombuden i kyrkomötet. I hela kyrkan fick listor som förespråkades av rörelsen Kom alla 40 av de 96 valda ombuden i kyrkomötet.  – Vi […]

Framstegsvänliga gjorde gott resultat i valet av kyrkomöte Read More »

Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par

PRESSMEDDELANDE KORRIGERING 20.11.2018 Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par Av de nya förtroendevalda i Borgå stift som har gett svar på kyrkans valkompass stöder 59 procent kyrklig vigsel av samkönade par. Siffrorna har tagits fram av rörelsen Kom alla som aktivt verkar för kyrkvigsel. Andelen invalda som stödde kyrkvigsel

Majoriteten av de förtroendevalda i Borgå stift stöder kyrkvigsel av samkönade par Read More »

Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par

PRESSMEDDELANDE 9.11.2018 Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par Den riksomfattande kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har ett klart huvudsyfte i församlingsvalet den 18 november. Målet är att kyrkomötet ska godkänna att präster viger samkönade par i kyrkan enligt den nya äktenskapslagen. – De förtroendeorgan som nu väljs ska i sin tur om två år

Rörelsen Kom alla verkar för kyrkvigsel av samkönade par Read More »

Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020 

PRESSMEDDELANDE 26.10.2018 Rörelsen Kom alla: Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020  Det hålls församlingsval 18.11 med förhandsröstning 6-10.11. Rörelsen Kom alla öppnar sin riksomfattande valskampanj i Helsingfors tisdag 6.11. Rörelsen och dess kandidater stöder jämlik kyrklig vigsel enligt den nya äktenskapslagen. Ett annat centralt tema är öppenhet i beslutsfattandet och medlemsdemokratI. Rörelsen vill arbeta

Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020  Read More »

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018 Rörelsen Kom alla vill ge möjlighet till samkönad vigsel i alla församlingar Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har publicerat sina mål i församlingsvalet hösten 2018. Rörelsen vill att samkönade par skall kunna vigas i alla församlingar. Rörelsen vill främja förtroende och försoning i kyrkan och arbetar för att stärka medlemsdemokratin och göra slut

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018 Read More »

PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift.

  Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänlig. Konservativa Göran Stenlund fick förnyat mandat. I valet av stiftsfullmäktige invaldes

PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift. Read More »

Julbrev från Kom alla 2015

I detta medlemsbrev –        Kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet kan sända presentationer till Kyrkans informationscentrals valgalleri via valmansföreningarnas ombud senast 20.12 –        Uppgifter om reformvänliga listor och kandidater till Jaakko Weuro senast 5.1.2016 –        Kom allas valinformation och möjlighet att skriva finsk Kom alla-blogg i Kotimaa 24 –        Valvaka i Helsingfors 10.2.2016 kl 17 på hotell Arthur –        Den gånga

Julbrev från Kom alla 2015 Read More »

Kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla 10 år

I tio års tid har rörelsen Kom alla öppnat kyrkans dörrar och inbjudit människor tillbaka till kyrkan. Hindren för evangeliet bör rivas! Kristi kyrka är till för alla! Så säger rörelsen i sitt program. Kom alla vill förnya kyrkan inifrån. Samtalskulturen och beslutsfattandet i kyrkan bör göras öppna, diskrimineringen av kvinnliga präster och homosexuella måste

Kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla 10 år Read More »