Borgå stift, biskopsval, kandidaternas svar

Första omgången av biskopsvalet i Borgå stift ordnas i mars. Rörelsen Kom alla ställde till kandidaterna sju frågor, som var förknippade med rörelsens mål, och bad om korta svar på dem. Svaren publiceras enligt alfabetisk ordning av kandidaternas släktnamn. 1. Hur skulle du verka för att göra kyrkans beslutsfattande mer …

Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020 

PRESSMEDDELANDE 26.10.2018 Rörelsen Kom alla: Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020  Det hålls församlingsval 18.11 med förhandsröstning 6-10.11. Rörelsen Kom alla öppnar sin riksomfattande valskampanj i Helsingfors tisdag 6.11. Rörelsen och dess kandidater stöder jämlik kyrklig vigsel enligt den nya äktenskapslagen. Ett annat centralt tema är öppenhet i beslutsfattandet …

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018 Rörelsen Kom alla vill ge möjlighet till samkönad vigsel i alla församlingar Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har publicerat sina mål i församlingsvalet hösten 2018. Rörelsen vill att samkönade par skall kunna vigas i alla församlingar. Rörelsen vill främja förtroende och försoning i kyrkan och arbetar för att …

PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift.

  Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänlig. Konservativa Göran Stenlund fick förnyat mandat. …

Julbrev från Kom alla 2015

I detta medlemsbrev –        Kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet kan sända presentationer till Kyrkans informationscentrals valgalleri via valmansföreningarnas ombud senast 20.12 –        Uppgifter om reformvänliga listor och kandidater till Jaakko Weuro senast 5.1.2016 –        Kom allas valinformation och möjlighet att skriva finsk Kom alla-blogg i Kotimaa 24 –        Valvaka i Helsingfors 10.2.2016 kl 17 …

Kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla 10 år

I tio års tid har rörelsen Kom alla öppnat kyrkans dörrar och inbjudit människor tillbaka till kyrkan. Hindren för evangeliet bör rivas! Kristi kyrka är till för alla! Så säger rörelsen i sitt program. Kom alla vill förnya kyrkan inifrån. Samtalskulturen och beslutsfattandet i kyrkan bör göras öppna, diskrimineringen av …

Höstbrev från rörelsen Kom alla 3/15

I detta medlemsbrev Rörelsens verksamhetsidé: respekt för alla och konstruktiv förnyelse Mångfaldsseminarium ” Låt kyrkan välsigna!” i Lojo lördag 3.10 Kom alla 10 år: fest i Alphöjdens kyrka i Helsingfors lördag 24.10 Kom alla i Tomasmässan i Helsingfors söndag 8.11 Val av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i februari 2016 Arbete med …