Kära medlem i församlingsrådet i min församling Johannes!

Jag skriver till dig därför att det är församlingsrådet som skall leda församlingens verksamhet och främja dess andliga liv, gudstjänster, kristen fostran, själavård, diakoni och mission. Församlingen är inte ett företag, där kyrkoherden är vd, församlingsrådet en styrelse, som bara godkänner den operativa ledningens planer, och medlemmarna kunder, som de …

Böner

  Kära Gud, det är naturligt för mig att säga så till Dig fast jag inte vet hurudan tron borde vara. Somliga säger halleluja, andra uppmanar mig bara att sucka. Och båda känns lika främmande för mig. Jag bara andas. Jag övar mig att vara nära Dig. Jag vill bara …